jun 27, 2019

Ny rapport: Så klarar Sveriges transporter klimatmålen

I mitten av juni släppte IVA en ny rapport om hur Sveriges transporter ska klara klimatmålen. Hifabs seniora konsult inom energi och miljö, Kristina Haraldsson, har varit projektledare för rapporten och lyfter upp elektrifiering av vägtrafik och biodrivmedel som två av huvudpunkterna för att uppnå målen 2045.

IVA-rapporten; Så klarar Sveriges transporter klimatmålen, är den andra av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft.

Under ett års tid har en arbetsgrupp på ca 20 personer tillsammans tagit fram rapporten. Arbetsgruppen har omfattat representanter från näringsliv och akademi, exempelvis fordonstillverkning, drivmedelsleverantörer, Trafikverket och Svenskt Näringsliv.

– Det vi har kommit fram till är att det krävs en radikal omställning för att nå klimatmålen 2045, förklarar Kristina Haraldsson, senior konsult inom energi och miljö på Hifab. Inte enbart omställning av transportsystemet utan även samhället i stort – med ett mer transporteffektivt samhälle, energieffektiva fordon och farkoster samt förnybara drivmedel.

Rapporten sammanfattas med att elektrifiering av vägtrafik är en central åtgärd för att lyckas och tillgången till miljömässigt hållbart producerade biodrivmedel behöver fördubblas. Men även att infrastrukturen för laddpunkter och drivmedel måste finnas tillgängliga för fordonen. Samhällsplanering med nya mobilitetslösningar och styrmedel och stöd för de som går före och investeringar.

– Det har varit ett oerhört utmanande men också roligt och lärorikt projekt. Vi har vänt och vridit på många frågor utifrån ett systemperspektiv för att söka svar på hur Sverige ska utveckla ett framtida smart transportsystem som omfattar vägtrafik, spårtrafik, luft och sjöfart. Vi behöver arbeta mot ett mer transporteffektivt samhälle där elektrifieringen av vägtrafiken är central. Det innebär bland annat att hitta lösningar för laddpunkter i central bebyggelse, längs med vägstråk och laddström i hamnar. Vi behöver minska resandet med personbilar och vi behöver stärka och utveckla vår kollektivtrafik i hela landet.

För den som vill veta mer om ämnet och har vägarna förbi Almedalen i början av juli kan Kristina tipsa om ett intressant seminarium som IVA arrangerar den 2 juli 2019. ”Det finns bara ett jordklot. Hur kan Sverige bli mer resurseffektivt och vad krävs för att nå klimatmålen?” Klicka här för att komma till anmälan.

Hela rapporten Så klarar Sveriges transporter klimatmålen finnas att ladda ner här.

  • Publiceratjun 27, 2019