jan 21, 2020

Ny kompass för Hifabs hållbarhetsarbete

David Lindgren är ny hållbarhetschef på Hifab och berättar i en intervju att ”kompass och tydlig riktning” är viktiga komponenter för att skapa engagemang kring hållbarhetsfrågor i en organisation.  

 David Lindgren har under de senaste 15 åren jobbat inom konsultbranschen och rört sig inom området kring miljö och hållbarhet och då främst inom bygg- och stadsutvecklingsprojekt.

– Jag uppskattar att jobba inom den här branschen, och med de här frågorna, då det ger mig en stor möjlighet att påverka. För mig handlar ett aktivt hållbarhetsarbete om att minska företagets och våra kunders miljöpåverkan. Det är alltså ett arbete som måste ske både internt i företaget men givetvis även externt ut mot våra kunder där vår största samhällspåverkan finns.

Under de senaste drygt 10 åren har David arbetat på Ramboll som hållbarhetssamordnare samt under de senaste tre åren i rollen som hållbarhetsansvarig för Rambolls verksamhet i Sverige. Där har han bland annat drivit det interna utvecklingsarbetet kring miljö och hållbarhet.

– En av de lärdomar jag tar med mig från Ramboll, och alla de projektgrupper i olika uppdrag jag jobbat igenom åren, är att många i konsultbranschen är i stort behov av kompass och riktning vad gäller hållbarhetsarbete. Det finns ett samhällsengagemang och många vill veta hur de i sin roll kan bidra på bästa sätt, och hur de kan hjälpa kunden. Jag har därför arbetat mycket med att involvera medarbetare och försökt förtydliga och motivera vikten av att hållbarhetsperspektivet blir prioriterat i projekten.

David berättar att det som har lockat främst med Hifab är att kärnan består av kompetenta projektledare som har ledarskap som ett arbetsverktyg.

– Hifabs medarbetare jobbar med att skapa gott ledarskap i många olika frågor i projekt och därmed har man en hög inverkan både på kunden och i de aktuella projekten. Det jag kan medföra är att dessa ledare kommer kunna inkludera hållbarhetstänket i sitt ledarskap och i större utsträckning kommer de kunna påvisa nyttan med att arbeta med miljö och hållbarhet i fokus.

David ser fram emot att inleda en dialog med Hifabs medarbetare och kunder.

– Det är viktigt att ha ett öra mot marken och lyssna både inåt i organisationen och utåt. Kunddialoger ger oss information om vad som är aktuellt och viktig och inom vilka områden som vi kan bidra med kunskap. Det ger oss en fingervisning av vart vi ska gå framåt och även en möjlighet till att välja och våga prioritera fokusområden.

Att arbeta med miljö och hållbarhet innebär en balans mellan stora och små frågor. Avvägningar om vad som kan påverka på kort sikt och i det långa loppet.

– Som individ kanske du upplever det som att din påverkansgrad är ringa men är vi ett helt företag som varje dag tar små steg mot samma mål – ja då kan vi faktiskt göra skillnad!

  • Publiceratjan 21, 2020