jan 21, 2019

Nätverket cirkulär ekonomi

Om vårt nätverk

Hifab arbetar med projektledning och har kompetens inom bland annat energi, hållbart byggande, cirkulär ekonomi och strategisk rådgivning. Nätverket Cirkulär Ekonomi har initierats av Hifab och drivs tillsammans med Cradlenet Väst. Nätverket initierades för att samla kompetens och möjliggöra erfarenhetsutbyte inom områden som berör ämnet. Nätverket riktar sig till alla som är intresserad av, arbetar med, eller vill veta mer om cirkulär ekonomi. Nätverket arrangerar ca 2-3 träffar per år. Vid frågor om nätverket kontakta Maria Hammar: maria.hammar@www.hifab.se

Nästa träff

Nästa nätverksträff arrangeras den 23 maj under lunchtid. Vi gästas då av Anneli Selvefors och Oskar Rexfelt, Industri- och materialvetenskap, Chalmers. De föreläser om: Use to Use – Design för Cirkulär konsumtion. Maila Maria Hammar maria.hammar@www.hifab.se för mer information och inbjudan.

Nätverksträff med Katharina Paoli, A Win Win World

21 mars 2019: Katharina Paoli, Managing Director på A Win Win World, föreläste om nudging – ”Gör det lätt att göra rätt” hos Hifab på Magasinsgatan 22 i Göteborg. Denna dag fick de drygt 30 deltagarna många konkreta exempel på studier och genomförda nudgingåtgärder som tydligt påverkat människors beteende. Katharina menar att beteendeförändringar är nödvändiga för att hållbar utveckling ska slå igenom – enbart teknisk utveckling är otillräcklig. Här behöver man acceptera att vi är känslostyrda i stor utsträckning, och inse att många av våra dagliga valsituationer för tillfället redan är arrangerade, men sällan för att hjälpa oss leva hållbart.

Vi kan nå människors känsloliv t ex genom underfundiga budskap, smart design, genomtänkt inramning och förenkling vid valsituationer, gärna utmaningar som lockar fram vårt lekfulla jag eller ett leende. Sällan krävs stora förändringar eller investeringar – nudging är ofta kostnadseffektiv. I en nära framtid kan vi vänta oss att se nudging inbyggd i intelligenta system, t ex för trafikflödena i storstäder. Katharina tipsade också om att det finns flera öppningar för företag att delta i nya nudging-studier.

Katharina Paoli, Managing Director på A Win Win World

Nätverksträff med Marcus Linder, RISE

Hur mäter vi egentligen hur mycket av materialet i en produkt som återbrukats, och värdet av det, så att den kan jämföras med andra? Ett tydligt mått på cirkularitet skulle underlätta kravställandet vid t ex offentlig upphandling. Marcus Linder med kolleger på RISE och IVL har testat kvotmåttet ”C” på verkliga produkter i samarbete med 18 företag. Projektet visade att måttet i sin enkelhet fungerar när man begränsar sig till produkter som innehåller återbrukade delar och material, men ännu inte väger in exempelvis livslängd eller miljöeffekter av produktens användning. Deltagande företag trodde på anpassning till cirkulär ekonomi som en konkurrensfördel.

Deltagarna på nätverksträffen som samlades i Hifabs kontor på Magasinsgatan avslutade med en diskussion kring betalningsviljan för begagnade produkter.

Nätverksträff med Loop Rocks

Digital match making för schaktmassor, kan det vara något? Loop Rocks gästade nätverket för Cirkulär Ekonomi. Den 14 november samlades närmare 30 nätverkare i Semcons lokaler för att lyssna på Carl Zide från Loop Rocks, som berättade hur han tagit fram en app för att kunna få schaktmassor att cirkulera inom byggindustrin på ett effektivare sätt.

Carl berättar att appen bygger på samma idé som dating- eller bilhandelsappar och där tillgång och efterfrågan på massor anges geografiskt. Användarna kan registrera uppkomna eller eftersökta mängder, kvalitet och var behovet finns. Motparten kan på ett enkelt sätt matcha sitt behov genom en sökning. Carl berättar också att byggindustrin står för ungefär 32% av Sveriges avfall och att branschen ligger efter när det gäller digitalisering. Han tror att den här appen kan vara ett lite steg framåt, dels för att minska mängden avfall och dels för att öka effektiviseringen genom ett digitalt verktyg.

Nätverksträff med Göteborgs Stad

19 september 2018. Dagen hade fokus på Göteborgs Stads projekt Fixoteket. Fixoteket syftar till att det ska vara lättare att laga, låna, byta och bygga nytt av gammalt. Helt enkelt att konsumera hållbart. Det är tanken med fyra kvartersnära mötesplatser – så kallade Fixotek – i Göteborg: Hammarkullen, Majorna, Rannebergen och Bergsjön. Vid två av Fixoteken underlättas dessutom återvinning genom miniåtervinningscentraler.

Vi fick samtala med Natali Kjernell, biträdande projektledare på Göteborgs Stad och Martin Ahrin Larsson, Miljöbron. Martin beskrev Miljöbron och studenters roll i det strategiska arbetet med förstudier och uppstarten av fixoteken. Natali gav en överblick i hur Cirkulära Göteborg arbetar med att utveckla förutsättningarna för en cirkulär omställning i Göteborg. Samt en inblick i den kvartersnära tjänsten – fixotek och miniåtervinningscentraler. Därefter fick vi en rundvandring på Fixoteket i Majorna.

Fixoteket i Göteborg

Nätverksträff med Kinnarp

24 maj 2018. Kinnarps är ett svenskt möbelföretag från Kinnarp utanför Falköping som grundares på 40-talet. Idag är Kinnarps Europas största kontorsmöbeltillverkare. Som en av sina sju hörnstenar har Kinnarps ett starkt fokus på hållbarhet där cirkulär ekonomi är en viktig del.

Vi fick chansen att samtala med Dan Hermansson, Key Account Manager på Kinnarps. Dan gav oss inblick i Kinnarps arbete med cirkulär ekonomi och vi fick en rundvandring i deras showroom.

Nätverksträff med Houdini

5 mars 2018. Dagen hade fokus på cirkulär ekonomi inom mode där  Eva Karlsson, vd på Houdini Sportswear berättade om företagets resa och arbete med cirkulär ekonomi. Deras motto ”Maximum experience. Zero impact” har varit ledande i alla led: produktutveckling, val av material, design och försäljning i butikerna, som kallas ”hubbar”, eftersom de ska vara mer än en butik – en plats där kunden kan få sina kläder lagade eller utbytta, en mötesplats för friluftsintresserade och en plats för aktiviteter.

Vi fick chansen att besöka Göteborgshubben som ligger våningen under Hifabs kontor i Göteborg, känna på produkterna och prata med personalen om hyra av plagg och second hand-försäljning. Houdini jobbar transparent med vetskapen att textilindustrin är en av de smutsigaste. Nästa steg i utvecklingen är att översätta forskningen om de planetära gränserna till företagets verksamhet. Som Eva sa – vi är kompromisslösa i detta – och det i sig är befriade.

  • Publiceratjan 21, 2019