jun 30, 2022

Nästa generations digitala projektledare

Sveriges städer och bebyggelse förändras allt snabbare i takt med samhällets digitalisering. Fastigheter och byggnader utvecklas allt oftare i den digitala världen innan de ska byggas. Med en allt högre grad av BIM och digitalisering i hela byggprocessen ökar kraven på kompetens för hur information och modeller påverkar projektens ledning och utveckling.

Emil Karlsson, biträdande projektledare på Hifab, är just nu med och leder utvecklingen av två skolor i Tranås kommun där digitala BIM-modeller är centrala ur ett projektledarperspektiv:

– Förmågan att hantera information har alltid varit avgörande för en projektledare. Att samla och dela information till alla parter så att de har rätt förutsättningar att leverera enligt plan. Med hjälp av BIM och digitala verktyg kan man styra och dela information på en helt ny nivå, vilket är en självklarhet för nästa generations projektledare.

Att leda projekt med BIM handlar i grunden om att hantera information i digitala plattformar för att öka hållbarheten genom stärkt struktur, simulering och ett smart nyttjande av projektets resurser.

– BIM ger oss möjlighet att ha total kontroll över hela projektet, vilket praktiskt innebär att alla parter ska ha tillgång till och söka information på samma ställe. Uppdateringar görs i realtid för att alla ska kunna granska och arbeta i det senaste underlaget hela tiden. På så vis kan vi undvika stress och kollisioner och vi kan förutse eventuella fel och åtgärda dem innan de inträffar. BIM skapar förutsättningar för framgångsrika projekt i alla avseenden; såväl resultatmässigt och genomförandemässigt som hållbarhetsmässigt, avslutar Emil Karlsson.