nov 30, 2023

”Marknadsläget kräver nya strategier”

För att möta det ökande behovet av strategisk rådgivning kring samhällsbyggnadssektorns omställningsfrågor lanserade Hifab i november 2022 Hifab Advisory. Erbjudandet har tagits emot väl och sedan start har de erbjudit strategiska rådgivningstjänster och förändringsledning inom affärs- och verksamhetsutveckling, hållbarhet, energi och digitalisering. När Advisory nu fyller ett år delar VD Amanda Tevell med sig av sina insikter från det första året.

Erbjudandet lanserades i en tid präglad av förändring, något som fortsatt under 2023. Hög inflation och stigande räntor sätter press på hela branschen. Inbromsning i antal nybyggnationer och ett minskat antal transaktioner är två exempel på en avmattad konjunktur och tuffare krav från investerare. Något som bidrar till en rad utmaningar för alla aktörer i samhällsbyggnadssektorn.

– Vi befinner oss i ett marknadsläge som kräver nya strategier och i den här utmanande tiden har en vilja att prioritera nya, strategiskt avgörande frågor dykt upp. Många projekt har stoppats och branschen befinner sig på vissa håll i en slags limbo – men hållbarhetsomställningen pausar inte. Den sker i allra högsta grad och bidrar till fortsatt stora investeringsbehov, säger Amanda och fortsätter:

Det höga tempot och den höga förändringstakten gör också att frågor snabbt kan gå från att vara i periferin till att bli affärskritiska. När vi startade för ett år sedan såg vi det här komma och under året har läget accelererat än mer. Sammanfattningsvis ställer detta mycket höga krav på våra kunder – och jag är stolt över att vi får förtroendet att vara med och rådge dem i den här utvecklingen.

Hållbarhet vävs in i affärsstrategin
Samtidigt pågår ett grundläggande skifte där bolagens hållbarhetsarbete hanteras på ett nytt sätt. Hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrategier ses som centrala för bolagen och vävs i allt större utsträckning in och blir integrerade delar i affärsstrategin.

– Till stor del drivs det av att vi ser allt hårdare regulatoriska krav. För fastighetsbolagen är hållbarhets- och klimatmål numera en hygienfaktor och med CSRD kommer även krav på redovisningsskyldiga bolag att tydligt redogöra för hur hållbarhet integreras i styrning, strategi och riskhantering, säger Amanda och avslutar:

Det här är en omställning som kommer att pågå under 2024 och de närmsta åren. Det är en stor förflyttning som ska göras och många parametrar spelar in. För att lyckas behöver bolagen få med affären och hela organisationen, och forma ett arbete som fungerar över tid där alla kan se att konkret förflyttning sker.