feb 23, 2021

Lunds kommun bygger smarta multifunktionella parkeringshus

650 parkeringsplatser, laddstationer, biltvätt och en spektakulär fasad. Mobilitetshuset i Lunds stadsdel Medicon Village blir mycket mer än bara ett parkeringshus. Hifab leder projektet – från förprojektering hela vägen fram till slutbesiktning och överlämning. I januari 2022 planeras huset står klart.

Medicon Village är Lunds största område för forskning och utbildning. Stadsdelen har vuxit bit för bit sedan de första hyresgästerna flyttade in 2012 och nu gör Region Skåne, Lunds kommun, Malmö stad och Lunds universitet en stor satsning på gående, cyklister och kollektivtrafik.

– I Medicon Village ersätter vi öppna parkeringsytor med en stor anläggning vilket möjliggör fortsatt expansion av området med bostäder och verksamheter, säger Paul Myllenberg, vd för Lunds Kommuns parkeringsbolag LKP.

Uppdraget att leda bygget har gått till Hifab. Jörgen Magnusson är projektledare på Hifab och fungerar som LKPs förlängda arm.

– Jag var tidigare projekteringsledare för LKP och tog fram förfrågningsunderlaget i nära samarbete med Medicon Village och LKP. Nu har vi rollerna som projektledare och byggledare, där LKPs utvecklingschef är med och fattar alla beslut.

Mobilitetshuset byggs längs med E22:an och blir något av ett landmärke. Huset är nästan 150 meter långt och i snitt 25 meter högt. Det innebär att laster, konstruktion och grundläggning kräver mycket planering, samt att det krävs en bra gestaltning för en så stor byggnad.

– Detta är en av skillnaderna mot att bygga bostäder – vid den här typen av byggnader är det framför allt det utvändiga som är viktigt. Och i dialog med stadsbyggnadskontoret har arkitekten Claes Jansson tagit fram en fantastisk fin fasad både mot E22:an och in mot staden, förklarar Jörgen Magnusson.

Fasaden mot E22:an består av prefabricerad betong, som är mönstrad med slitsar. In mot staden blir det en öppen fasade med guldfärgad, fjärilsliknande plåt kombinerat med glas.

– Det här blir någonting helt annat än en ordinär parkeringsanläggning, säger Paul Myllenberg, som också berättar att huset blir självförsörjande med hjälp av solceller och batterilagring.

– Vi har som mål att mer än hälften av våra fastigheter ska vara energipositiva och mobilitetshuset kommer att leva upp till detta. Samtidigt bidrar vi till att Medicon Village blir en hållbar stadsdel.

De största utmaningarna när huset ska byggas sammanfattar han i tre ord: tid, logistik och pandemi.

– Det är en stor inflyttning i området och många parallella byggen. Det innebär att allt måste vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Och det är tufft när vi har en pandemi som påverkar hur vi jobbar, samtidigt som risken för sjukfrånvaro är stor. Men Hifab har gjort ett bra jobb hittills och vi har kommit igång med schakt och grundläggning strax efter årsskiftet.

Husfakta

  • Publiceratfeb 23, 2021