maj 16, 2018

Lång internationell erfarenhet leder till flexibla lösningar

På Hifab finns en gedigen historik av internationellt arbete. Sedan tidigt 1970-tal har hundratals uppdrag utförts, framför allt finansierade av olika internationella finansieringsinstitut och biståndsgivare. Vi bedriver projekt i ett tiotal utvecklingsländer inom sektorer som infrastruktur, klimat och miljö, elförsörjning och organisationsutveckling.

Runt om i världen pågår förändring och utveckling i rasande takt vilket i stor grad påverkar länder i exempelvis Asien och Afrika. Idag jobbar vi strategiskt för att vidareutveckla vår närvaro i dessa regioner och vår erfarenhet och kunskap efterfrågas. Ett exempel är den tekniska utvecklingen som möjliggör att stora delar av Afrika kan elektrifieras. Som oberoende projektledare, med bred teknisk kompetens, befinner sig Hifab i framkant av den kraftiga expansionen av Afrikas energiförsörjningssystem. Vår närvaro gör skillnad när nya sätt att producera energi introduceras, mindre lokala elnät kopplas till nationella stamnät och alternativa finansieringslösningar arbetas fram.

För att vara en attraktiv leverantör och samarbetsparter på den internationella marknaden krävs flexibilitet och förmåga att snabbt kunna anpassa sig. Vårt engagemang i Bangladesh är ett gott exempel där vi har varit lyhörda. Vi har sett till våra kunders behov och fått förnyat förtroende även när kundens ansvar och uppdrag förändrats. Vi har bland annat följt dem från landsbygd in i de stora städerna i den fortsatta kampen för förbättrade levnadsvillkor.

I över 40 år har Hifab bidragit till förändring och utveckling på den internationella marknaden. I portföljen finns många fina referensprojekt och Hifabs varumärke är starkt med återkommande kunder och samarbetspartners. Med en kombination av generell projektledningskompetens, specifik teknisk kompetens och stor kulturell erfarenhet är vi väl förberedda för framtidens utmaningar. Vi fortsätter att förbättra och utveckla världen bit för bit, där det bäst behövs.

  • Publiceratmaj 16, 2018