okt 08, 2020

Korruption inom bistånd – nu tar vi fighten!

Hifab bjuder in viktiga aktörer inom bistånd till antikorruptionsseminarium – vill sätta mer ljus på frågan.

Varför behövs det sättas ljus på korruptionsfrågan inom bistånd?

Det finns sedan länge en ständigt pågående diskussion om just antikorruption men det är lätt hänt att frågan drunknar i alla andra viktiga ämnen som berör oss företag. Vi tycker att tiden är inne för att sätta strålkastaren på frågan igen. Om vi vill till en förändring måste så många aktörer som möjligt agera unisont, förklarar David Lindgren.

David Lindgren, hållbarhetschef på Hifab, tog initiativet till antikorruptionsseminariet tillsammans med Hifabs marknadsområdeschef Kåre Sundin som är ansvarig för Hifabs utlandsverksamhet.

Genom att bjuda in till det här seminariet har vi en förhoppning om att skapa en ny plattform där några av de viktigaste aktörerna inom bistånd kan delta, berättar Kåre Sundin.

Till seminariet kom flera aktörer från branschen för att få en helhetsbild av hur problematiken ser ut i världen gällande korruption. Sida och UN Global Compact presenterade sina riktlinjer. Bland deltagande konsultföretag fanns Sweco, Niras, FCG Sweden och WSP representerade.

Seminariet inleddes med en utblick över global korruption av en expert från CredAbility och vi kunde konstatera att det förvisso sker förbättringar i världen, men det går väldigt långsamt. Vi tar små steg framåt men problematiken kring korruption kvarstår, berättar David Lindgren.

Träffen gick ut på att diskutera riktlinjer, dela erfarenheter och ge varandra inblick i hur olika organisationer jobbar med antikorruption. Kåre Sundin, som har jobbat i 20 år i Hifabs utlandsverksamhet, tog chansen och berättade om Hifabs antikorruptionsarbete.

Vårt antikorruptionsarbete omfattar hela processen, från upphandling till genomförande. Hifab har idag ett antikorruptionsprogram som utgår från företagets uppförandekod och som inkluderar ett rutinsystem som identifierar och motverkar risker. Systemet ser till att vi efterlever våra upprättade rutiner. Jag är stolt över att vi har kommit så långt, men det ligger mycket hårt arbete bakom.

Under mötet var det flera aktörer som delade med sig av projektexempel där man stött på korruption.

Att lyssna på andra som berättar hur de har hamnat i en korruptionssituation, och hur de agerade för att ta sig ur, är väldigt värdefullt att få fram. Belysande exempel gör att fler får förståelse och kunskap om vilken typ av situationer man ska spana efter och hur man bör agera. Genom att dela kunskap och erfarenhet gör vi det vi lättare att förutse sådana situationer, säger David Lindgren.

Vad tror ni att seminariet kommer att leda till?

Konsensus i gruppen var att vi behöver fortsätta träffas så här. Vi vill bland annat ha en dialog med de stora beställarna i branschen så att de börjar värdera konsulter som jobbar aktivt med antikorruption högre. Vi skulle även vilja komma överens om vilka riktlinjer som är lämpliga att följa ur beställarperspektivet. Vi vill sätta spelregler så att frågorna tas på allvar. Antikorruption ska genomsyra hela kedjan; från beställarleden till projektet och därefter ska återkoppling ske tillbaka till beställaren. Först då kommer vi kunna se större förändringar och resultat gällande korruption inom biståndssektorn, sammanfattar Kåre Sundin.

 

Vill du bli delaktig?

Är du intresserad av att delta på nästa möte? Ta kontakt med Hifabs hållbarhetschef David Lindgren. Kontaktuppgifter nedan.

  • Publiceratokt 08, 2020