okt 13, 2021

Komplicerade miljökrav ökar kundernas behov av stöttning

Hifabs nya avdelningschef på miljö vill underlätta inom ett komplext område

Med hjälp av specialistkunskap och bred erfarenhet kan Hifabs miljögrupp hjälpa kunder att uppfylla ibland komplicerade och svårtolkade krav som ställs inom miljöområdet. ”Det gäller att använda vår kompetens som en stöttande kraft”, säger Alejandra Silva, ny avdelningschef på miljö i Stockholm. 

I början av september har Alejandra Silva jobbat fem år på Hifab – och det firar hon genom att kliva på som avdelningschef för Miljö i Stockholm.

Vår miljöavdelning består av en grupp individer med stor erfarenhet. Vi är ett bra lag som är starka inom framför allt förorenad mark, vatten, miljösamordning och certifiering. I min roll som avdelningschef vill jag fokusera på samordning i högre utsträckning än vi tidigare har gjort. Vi har stora vinster att göra om vi samverkar mellan våra kontor och avdelningar. Många av oss är ju specialister och då behöver vi stärka upp oss genom att ingå i olika team för att bli en enad kraft ut mot våra kunder.

Alejandra har 9 års erfarenhet av att jobba med miljöutredningar. Stor del av hennes arbete har kretsat kring mark- och vattenföroreningar i byggd miljö där de största föroreningarna finns.

När jag pluggade på KTH hade jag siktet på att bli geotekniker eller hålla på med geologi och hydrogeologi. Men så mötte jag en inspirerande lärare som öppnade upp ögonen för mark- och vattenteknik och förorenade områden. Ju mer jag jobbar inom det här området desto större plats har miljö- och klimatfrågan tagit i mitt liv. Nu är det en självklarhet för mig – att vi jobbar med miljö och hållbarhet i centrum, och jag vill lägga min tid och mitt arbetsliv på detta.

Som avdelningschef kommer hon att börja med att göra en kartläggning av Hifabs miljökompetenser och styrkor.

Det händer mycket nu inom miljö- och hållbarhetsområdet, det ställs nya och högre krav som våra kunder behöver stöttning inom. Vi måste vara rustade för de framtidsutmaningar vi står inför och varje projekt är en pusselbit vi kan hjälpas åt att forma till det bättre. Genom utredningar, miljöstöd och provtagningar kan vi skapa genomarbetade underlag som våra kunder kan luta sig mot när de behöver ta beslut i sin organisation. Och på det här sättet vill vi givetvis fortsätta att jobba – att underlätta för våra kunder och bidra med vår specialistkunskap inom områden som kan vara relativt komplexa.