mar 09, 2020

Klargörande gällande SVT:s granskning av Hifab International AB

Klargörande gällande SVT:s reportage den 8 mars 2020.

Det bolag som SVT namnger i sina reportage är Hifab International AB, ett dotterbolag i Hifab Group. Som vi tidigare informerat om har Världsbanken påfört en sanktion på Hifab International AB för en händelse som inträffade i ett uppdrag för över sju år sedan. Läs vårt pressmeddelande här. Hifabs svenska verksamhet omfattas inte av sanktionen då den endast berör den utländska verksamheten.

Sanktionen innebär att Hifab International behöver utveckla rutiner och arbetssätt för att uppfylla Världsbankens krav. Under de senaste två åren har Hifab Group, tillsammans med Världsbanken, förbättrat och utvecklat vårt antikorruptionsprogram som omfattar hela koncernen. Programmet är nu färdigt och under implementering. Ansökan om frisläppande från sanktionen kommer att påbörjas inom kort.

Hifab Group, eller dess dotterbolag, är inte dömda för något brott eller några andra affärsetiska överträdelser. Under sanktionsperioden kan Hifab International AB inte delta i upphandlingar av nya projekt finanseriade av Världsbanken. Redan påbörjade projekt berörs ej av sanktionen.

– Hifab Group tar avstånd från alla typer av korruption och affärsetiska överträdelser och ser mycket allvarligt på misstankarna om att det kan ha förekommit oegentligheter i det aktuella uppdraget. Vi respekterar Världsbankens beslut och har valt att se detta som en möjlighet att skärpa våra processer och rutiner i hela koncernen. Vi vill säkerställa att inga framtida affärsetiska överträdelser ska kunna ske, säger Patrik Schelin CEO för Hifab Group.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Schelin, CEO
Telefon: 010-476 60 00

  • Publiceratmar 09, 2020