nov 10, 2017

Innovation ur passion

Den 14 november var det final i innovationsmyndigheten Vinnovas tävling ”Innovate Passion”. En tävling vars målsättning är att utveckla helt nya teknikområden och yrken utifrån unga kvinnors intresseområden och passion. Tillsammans med RISE och Chalmers har Hifab bidragit med ett tävlingsbidrag som kombinerar häst och teknik.

Innovationsmyndigheten Vinnova vill få upp ögonen för att allt färre unga tjejer söker sig till högre tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Med tävlingen Innovate Passion vill de utforska unga tjejers intressen och öka nyfikenheten kring teknik. Den 14 november möttes de bästa idéerna i en spännande final och Hifab, RISE och Chalmers har tillsammans tagit fram tävlingsbidraget Stall och STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

– Vi vill utgå från tjejers innovationskraft och att koppla ihop teknik med hästtjejer är ingen chansning då vi vet att hästnäringen är starkt kvinnodominerad i Sverige. Hästnäringen innehåller dessutom en mängd möjligheter till att applicera och praktiskt tillämpa teknik, matematik och ingenjörskap, säger Pernilla Holgersson, projektledare på Hifab.

Genom en workshop med ett 30-tal unga tjejer fångades deras idéer upp kring framtidens hästjobb och utbildningar. Därefter utformades tävlingsbidraget Stall och Stem som ska vara ett utbildnings- och forskningscentrum med fokus på häst och teknik. Det ska vara en plats där unga människor får utveckla sitt teknikintresse genom att få en bättre inblick i hur teknik används inom olika hästsporter.

Finalen i Vinnovas tävling ”Innovate Passion” gick av stapeln den 14 november på Stockholm Waterfront Congress Centre.

– Alla bidrag som var med i finalen var verkligen en uppvisning på kreativitet och innovation. Vår förhoppning nu är att vi ska kunna ta vidare vårt tävlingsbidrag och realisera det tillsammans med våra samarbetspartner, avslutar Pernilla Holgersson.

  • Publiceratnov 10, 2017