nov 09, 2020

Hotellet Downtown Camper når LEED Guld

Scandics signaturhotell Downtown Camper, som ligger i en av Stena Fastigheters byggnader i centrala Stockholm, har uppnått LEED-certifiering nivå Guld. Det är det första hotell som vid en ombyggnation uppnår en så hög betygsnivå och den femte hotellbyggnaden totalt som certifierats enligt LEED i Sverige.  

Foto: Downtown Camper by Scandic

LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, är ett internationellt etablerat certifieringssystem för fastigheter som möjliggör att jämföra miljöprestanda internationellt.

I projektet har Hifab tillhandahållit en certifierad LEED AP-kompetens, vilket är en expert på LEED-systemet som leder och kvalitetssäkrar certifieringsarbetet. Tillsammans med Ramboll har Hifab lett LEED-certifieringsprocessen från systemhandlingsskede fram till erhållet certifikat.

David Lindgren, Hifabs hållbarhetschef och certifierade LEED AP, har varit delaktig i projektet och ansvarig för certifieringsarbetet:

– Det är alltid tillfredsställande att leda projekt där påtagliga och konkreta resultat har åstadkommits. Projektet bidrar till Stenas ambition om att möjliggöra för de som bor och arbetar i deras fastigheter att göra så goda avtryck som möjligt för en hållbar framtid. För mig är det viktigt att hållbarhetsarbetet och den affärsmässiga utvecklingen ömsesidigt bidrar till varandra, det är först då vi hittar de starka drivkrafterna för omställningen till ett hållbart samhälle.

I ett pressmeddelande från Stena Fastigheter uttalade sig företagets VD PG Sabel:

-Vårt mål är att det ska vara lätt att arbeta och bo hållbart hos Stena Fastigheter. Som en ansvarsfull stadsutvecklare driver vi utvecklingen framåt mot ett hållbart samhälle och att certifiera våra fastigheter är en del av detta. En miljöcertifiering är ett kvitto på att byggnaden håller en hög miljömässig nivå och vi är mycket stolta över att ha nått LEED guld för en så stor kommersiell fastighet som Skansen 18.

Omfattande miljöarbete vid hotellets ombyggnation

Vid ombyggnationen gjordes en påbyggnad om 3 våningar, en ny entrélösning, en ny wellnessavdelning samt mötes- och eventytor tillskapades för hotellverksamheten.

Miljöarbetet och LEED-certifieringen har omfattat byte av alla ventilations-, kyla- och värmesystem vilket har bidragit till förbättrad luftkvalitet och termisk komfort. Miljö- och hälsobedömda byggmaterial har använts för att ytterligare bidra till gott och hälsosamt inomhusklimat. Installation av vatteneffektiva blandare minskar avsevärt vattenanvändningen med upp till 40%. Genom att i hög utsträckning behålla befintliga fasader, golvbjälklag och innerväggar har projektet aktivt arbetat med resurshushållning. Belysnings- och solskyddssystem har bytts ut vilket bidrar till förbättrad ljus- och dagsljusmiljö. Byggnadens centrala läge möjliggör kollektivt resande och cykel-tillgängligheten har förbättrats genom utökad cykelparkering.

– Allt arbete som har genomförts har tillsammans bidragit till ett betydligt minskat klimatavtryck. Stena Fastigheter kan vara stolta! summerar David Lindgren.

Fakta

  • Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med 26 000 bostäder och 1 250 lokaler i storstadsregionerna.
  • Downtown Camper är ett av Scandics signaturhotell. Det ligger mitt i centrala Stockholm med närhet till shopping, utflykter, restauranger och parker. Hotellet inrymmer 494 rum.
  • I början av 2020 kom hotellet trea i kategorin bästa hotell i Sverige på Grand Travel Award och 2019 rankade White Guide hotellet som ett av Sveriges bästa hotell där det vann kategorin ”Årets Forward – mest innovativa hotell”.
  • I LEED-systemet kan en byggnad nå fem olika nivåer beroende på byggnadens miljöprestanda. Nivån sätts utifrån antal poäng och för att uppnå Guld, den näst högsta nivån, behövs minst 60 poäng av totalt 100 möjliga.

 

Länk till Stena Fastigheters pressrelease 20-11-09.

  • Publiceratnov 09, 2020