nov 03, 2022

Hifabs Unga Rådgivare leder vägen i bolagets utveckling

Innan sommaren lanserade Hifab initiativet Unga Rådgivare. En grupp med yngre medarbetare i början av sina karriärer som under ett år ska arbeta med att rådge VD och ledning kring frågor som berör ledarskap, affärsmannaskap och Hifabs utveckling. Första kullen startade upp sitt arbete i juni och har under de senaste månaderna fokuserat på långsiktig medarbetarutveckling.


Samhällsbyggnad och fastigheter är under stor förändring vilket skapar nya behov och förutsättningar för alla i branschen. För att vara med och leda utvecklingen krävs ständiga förbättringar och att kompetens och förmåga anpassas efter kundens och projektens behov. Därför fick Unga Rådgivare i uppdrag att vägleda ledningen hur vi som bolag kan bli ännu duktigare på att skapa förutsättningar för långsiktig medarbetarutveckling.

– Det vi kommit fram till i våra analyser och diskussioner är att medarbetarutveckling måste vara ett ständigt pågående arbete och att det ligger ett stort ansvar hos medarbetaren själv. Bolagets och chefens roll är att skapa rätt förutsättningar i en coachande roll, erbjuda verktyg och balans mellan det korta och långa perspektivet, säger Anna Wahlberg, projektledare på Hifab och en av deltagarna i Unga Rådgivare.

Med avstamp i detta har Unga Rådgivare tagit fram ett verktyg som mer visuellt tydliggör insatser, långsiktiga mål och uppdelning mellan teknisk kompetens, ledarskap och affärsmannaskap.

– Verktyget är uppbyggt för att vara ett levande dokument. Det tillåter medarbetaren att arbeta aktivt med sina styrkor och svagheter och kombinerar långsiktiga mål med direkta insatser – vilket skapar en tydlig riktning. För att ge en bredare bild av rollen som konsult, rådgivare och projektledare mäts och följs medarbetarens nivå och utvecklingspotential på såväl teknisk kompetens som ledarskap och affärsmannaskap, säger Anna Wahlberg.

Gruppen presenterade nyligen resultatet av sitt arbete för bolagets chefer och nästa steg är att börja använda verktyget skarpt inom organisationen. Målet är att det ska öka medarbetarnas förmåga att nå sin fulla potential samtidigt som det bidrar till Hifabs utveckling som bolag.

Våra insikter:

  • Kontinuitet och löpande utvärdering är avgörande för att nå uppsatta mål
  • Balans mellan långsiktiga mål och direkta aktiviteter gör arbetet både motiverande och konstruktivt
  • Medarbetaren äger sin egen utveckling – chefens roll är att vara en möjliggörare

 

Följande personer deltar i första kullen av Unga Rådgivare:
Maria Rundqvist, Rawand Baban, Johan Ekroth, Anna Wahlberg, Jakob Verde, Jennifer Karlsson, Robert Söderberg och Hanna Ståhl.