maj 02, 2019

Hifabs hållbarhetsredovisning 2018

Vi på Hifab fortsätter att jobba systematiskt med vårt hållbarhetsarbete och med en tillbakablick på det gånga året kan vi konstatera att mycket tid och kraft har lagts på att förstärka vårt affärsetiska arbete. Något som vi vet gagnar alla inblandade – både medarbetare och externa aktörer.

Klicka här för att ta del av vår hållbarhetsredovisning där vi sammanfattar våra ansträngningar och lyfter fram både styrkor och förbättringsområden.

  • Publiceratmaj 02, 2019