apr 10, 2019

Hifabs årsredovisning för 2018 är publicerad

Från och med idag finns Hifabs årsredovisning för 2018 tillgänglig på vår hemsida. Klicka här.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kan beställas genom att maila namn och adress till hifabgroup@www.hifab.se.

Även vår hållbarhetsredovisning för 2018 publiceras idag. Klicka här för att läsa den.

För ytterligare information kontakta
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

  • Publiceratapr 10, 2019