sep 02, 2022

Hifab vinner ramavtal med Akademiska Hus

Hifab har tilldelats 22 ramavtal med Akademiska Hus. Avtalen gäller i maximalt fyra år och omfattar bland annat projektledning, byggledning och besiktning av Akademiska Hus projekt över hela landet. 

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. De äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för universitet och högskolor med huvudsakligt fokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. 

– Utbildning och forskning har en central roll i Sveriges långsiktiga utveckling och vi på Hifab är stolta över möjligheten att bistå Akademiska Hus i arbetet med att utveckla fastigheter och lokaler som skapar rätt förutsättningar för lärande och innovation, säger Nicke Rydgren, VD på Hifab. 

Ramavtalen täcker in hela landet och omfattar tjänsterna projektledning, projekteringsledning, byggledning, besiktning, installationsbyggledning, installationsbyggledning labb samt KA. Avtalen gäller i minst två år med start 1 september 2022, därefter finns möjlighet till förlängning i ytterligare två år. 

 

 

 

Illustration: Tham & Videgård