jul 03, 2023

Hifab utvecklar sitt erbjudande inom hyresgästrådgivning

Hur stora ytor ska vi ha och hur ska de disponeras? Två frågor som allt fler verksamheter ställer sig i takt med att premisserna för kontorens funktion förändras. I den här omställningen uppstår ett ökande behov av kompetens kring bland annat arbetsplatsstrategi, förändringsledning och avtalsförhandling. För att möta detta satsar nu Hifab på att utveckla sitt erbjudande inom hyresgästrådgivning och lokalanpassning.

Lena Åberg har 15 års erfarenhet av att stötta ledningsgrupper och beslutsfattare i frågor som arbetsplatsstrategi och lokaloptimering. De senaste åtta åren har hon arbetat med dessa frågor på Hifab, där hon fokuserar på förstudier och förändringsledning i kundernas projekt. Sedan maj 2023 är hon biträdande avdelningschef på Hifab Hyresgästrådgivning och i sin nya roll är hon en nyckelspelare i att utveckla avdelningens erbjudande.

– Traditionellt sett har behov av rådgivning kring kontorsrelaterade frågor uppstått i samband med att hyresavtalen löper ut. Idag är frågorna ständigt närvarande och företag behöver kontinuerligt utvärdera och följa upp såväl kontorets utformning och nyttjande av ytor som arbetssätt och kultur, säger hon och fortsätter:

Flexibilitet är idag en avgörande fråga för många medarbetare och företag måste kunna leva upp till de kraven som finns kring detta. Medarbetare förväntar sig att kunna arbeta på distans men de vill i de flesta fallen också ha ett kontor som är optimerat för ens arbetsuppgifter att vara på när de önskar.

Hifab har lång erfarenhet av hyresgästrådgivning och att stötta sina kunder genom flytt- och förändringsprocesser. Och nu, i takt med att kundernas behov både ökar och utvecklas satsar Hifab på att komplettera teamet med nya kompetenser.

– Vi möter allt fler kunder som behöver olika typer av stöttning kring sina lokaler. I frågor som hyresförhandlingar och lokalsök, beslutsfattande i tidiga skeden samt att arbeta med förändring och utveckling genom hela processen – som kan vara såväl en flytt som en renovering eller optimering av befintliga lokaler, säger Lena och avslutar:

Därför söker vi nu duktiga projekt- och förändringsledare, arbetsplatsstrateger och hyresgästrådgivare som vill vara med och bidra positivt i våra kunders projekt – och samtidigt vara med på vår resa där vi ska utveckla och förfina vårt erbjudande efter kundernas behov.

Vill du veta mer? Kontakta Lena Åberg:
lena.aberg@hifab.se
070-207 85 08