mar 27, 2023

Hifab stärker sitt fokus på energi inom fastigheter och samhällsbyggnad

Inom fastigheter och samhällsbyggnad har energifrågan snabbt blivit ett högt prioriterat och strategiskt område kopplat till både klimatomställning och affärsutveckling. För att möta de utmaningar och möjligheter som uppstår i branschen stärker Hifab sitt fokus inom området och knyter ihop strategi, projektledning och drift.

Kopplingen mellan energiproduktion, distribution och nyttjande i fastighetsbeståndet blir allt viktigare och rollerna förändras när energisystemet ställs om. Byggnader är helt centrala i klimatomställningen då de står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning och drygt 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser sett ur ett livscykelperspektiv.

– Vi behöver möjliggöra en starkare koppling mellan energiproduktionen och fastigheterna, vilket gör det till en viktig samhällsbyggnadsfråga. I den här kedjan ser vi redan att det uppstår nya behov och med våra konsulters samlade kompetens kan vi knyta ihop strategi med såväl operativ drift som utveckling och därmed bidra med ett viktigt helhetsperspektiv, säger Nicke Rydgren, VD på Hifab, och fortsätter:

Våra kunder fokuserar på att hitta en mångfald av såväl energikällor och lagring som åtgärder för att optimera och minska energianvändningen. Många faktorer spelar in och förmågan att se hur de hänger ihop är en viktig faktor för att lyckas.

Hifab har under en tid fokuserat på att stärka sin kompetens och sitt erbjudande kopplat till energi med allt från strategisk rådgivning till att projektleda energioptimering. Målet är att vara med och leda utvecklingen kring de utmaningar och möjligheter kunderna och branschen står inför.

– Vi har fem vassa profiler med tillhörande team med vilka vi knyter ihop erbjudandet för att kunna tillgodose våra kunders behov av energirelaterad kompetens.

Hifabs ledare och team inom energi

Anna Larsson, Strategikonsult på Hifab Advisory med fokus på strategisk rådgivning inom energifrågor och samhällsbyggnadssektorns klimatomställning.

Axel Rosander, Avdelningschef för Energi & Installation i Stockholm, projektledning, energioptimering, besiktning och utredning samt installationsleding.

Magnus Pettersen, VD för Hifabs dotterbolag DU-Teknik som arbetar med drift- och utvecklingsfrågor hos energiproducenterna.

Sabina Music, Avdelningschef för Energi & Installation i Göteborg, fokus på projektledning, energioptimering, miljö, besiktning och utredning samt installationsleding.

Kent Strand, ansvarig för Hifabs finska verksamhet med ett erfaret team inom energi med specialisering på projektledning inom transmission, distribution och monitorering.