sep 30, 2022

Hifab stärker sin närvaro i Örebro genom dubbla ramavtal

Hifab har tilldelats två ramavtal med Örebro kommun. Avtalen gäller i maximalt fyra år och omfattar bygg- och projekteringsledning för husbyggnation, med projekt i varierande storlek.  

Örebro som är Sveriges femte största stad fortsätter växa och utvecklas som en knutpunkt i regionen. En förutsättning för att fortsätta vara en attraktiv stad är att möta behovet av nya bostäder och lokaler.  

– Alla växande kommuner behöver ständigt utvecklas utifrån samhällets förändringar och som oberoende rådgivare och projektledare kan vi på Hifab vara med och bidra positivt i det här arbetet, säger Farshad Saba, Marknadsområdeschef för Hifab i Öst & Mälardalen och fortsätter: 

Med de här ramavtalen stärker vi vår närvaro i Örebro och vi är väldigt glada över att nu få vara med och bidra till kommunens utveckling.   

Ramavtalen omfattar tjänsterna byggledning och projekteringsledning för ny,- om- och tillbyggnation av hus. Avtalen gäller i minst två år med start 20 september 2022, därefter finns möjlighet till förlängning i ytterligare två år.