feb 14, 2019

Hifab satsar regionalt – nytt marknadsområde i Öst

För att möta marknadens ökade efterfrågan, och ytterligare stärka Hifabs position, startar vi ett nytt marknadsområde som har en geografisk täckning från Jönköping i söder till Uppsala i norr.

Stora investeringar pågår och planeras i Mellansverige där höghastighetsjärnvägen Ostlänken kommer att vara ett dominerade projekt som driver samhällsutvecklingen i ett flertal orter och städer utmed sträckningen. För att möta marknaden och ytterligare stärka vår position startar vi marknadsområde Öst.

– Den framåtriktade satsningen med ett nytt marknadsområde kommer att ge oss den kraft som krävs för att vi ska ta nästa steg i vår utveckling på den svenska marknaden. Tillväxt, samt att stärka oss på våra lokala marknader, ligger i linje med vår strategi. Nu skapar vi rätt förutsättningar för att lyckas, inte bara i det nya marknadsområdet, utan även i befintliga marknadsområden, säger Patrik Schelin VD för Hifab.

Det nya marknadsområdet har en geografisk täckning från Jönköping i söder till Uppsala i norr. Befintlig verksamhet i Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås och Uppsala flyttas över till det nya marknadsområdet Öst. Genom denna förändring får befintliga marknadsområden i Syd och Mitt ett tydligare regionalt fokus och ökad kraft att utveckla Göteborgs- och Malmöregionen i Syd och Stockholmsregionen i Mitt.

Som chef för Marknadsområde Öst har Farshad Saba anställts. Farshad kommer närmast från Sweco där han tidigare varit regionchef. Utöver rollen som marknadsområdeschef kommer Farshad ingå i Hifabs koncernledning.

– Vi är väldigt glada att hälsa Farshad Saba välkommen i rollen som chef för det nya marknadsområdet. Jag ser verkligen fram mot ett gott och utvecklande samarbete med Farshad som är en erkänt duktig ledare, avslutar Patrik Schelin.

  • Publiceratfeb 14, 2019