jan 19, 2022

Hifab rekryterar ny kvalitetschef – Annika Sjöwall

Hifabs nya kvalitetschef vill utveckla arbetsprocesser och arbetssätt som stöttar och underlättar för organisationen.

Annika Sjöwall har arbetat som QA-ledare på Sweco Management och kommer närmast från Trafikverket Underhåll där hon har varit programledare inom verksamhetsutveckling. Hon vill bidra till effektivitet och uppskattar att driva projekt framåt mot tydliga mål som genererar nytta.

– Inom kvalitetsområdet jobbar vi ofta med mycket detaljer och en del kan tro att godkända ISO-certifieringar är målet, men jag tycker det är viktigt att även ha ett helhetsperspektiv. Det mest centrala är att ha arbetsprocesser och arbetssätt som stöttar chefer och medarbetare i sitt dagliga arbete och goda förutsättningar för att ha kontroll på sin verksamhet. Genom systematiskt förbättringsarbete utvecklas verksamheten utifrån vad som är viktigt för kunderna och på så sätt kan vi skapa resultat och värde.

Annika Sjöwall jobbar sin första vecka på Hifab och vill börja med att undersöka och kartlägga vad som fungerar bra i organisationen.

– Jag behöver ta reda på hur kvalitetsfunktionen ska stötta verksamheten för att nå resultat. Vi ska utveckla vårt kvalitetsarbete och hitta lösningar som är enkla – det ska vara lätt att göra rätt! Vi ska underlätta för våra medarbetare. Under den närmaste tiden kommer jag även satsa på att bli välförankrad i organisationen. Att jobba som kvalitetschef innebär att ha ett brett kontaktnät över hela bolaget och skapa samarbeten.

I det längre perspektivet vill hon bidra i utvecklingen till ett  mer nyttodrivet verksamhetssystem med sikte på verksamhetseffekter. Hifabs VD Karin Annerwall Parö välkomnar Annika och uppskattar hennes vilja till förändring:

– Jag är mycket glad över att Annika börjar hos oss på Hifab. Hon har erfarenhet av både kvalitetsarbete och projektledning och ser vikten av att bolaget jobbar på ett strukturerat, ändamålsenligt och effektivt sätt. Hon kommer kunna bidra stort till att utveckla Hifabs kvalitetsarbete framöver, säger Karin Annerwall Parö, VD Hifab.

Annika Sjöwall är glad och entusiastisk för jobbet som kvalitetschef på Hifab.

– På Hifab har jag mötts av en väldigt fin genuin stämning, det är ett familjärt företag. Jag träffar så många med hög yrkesstolthet, många på Hifab kan mycket och är måna om sitt yrkeskunnande. Det tycker jag är inspirerande!