jan 10, 2019

Hifab projektleder elektrifieringssatsning i Etiopien

Hifab med partners har skrivit ett konsultkontrakt med Ethiopian Electric Authority, EEP, för att ansvara för projektledning, projektering och byggande av nationellt centrum för övervakning och kontroll av Etiopiens elsystem. 

Projektet finansieras av franska utvecklingsmyndigheten AFD och startar i januari 2019. Projektet beräknas löpa på fram till 2021 och har en konsultbudget på 5 MEURO.

– Det är positivt att vi börjar få fart på vår internationella affär igen efter en tuff period. Vårt erbjudande på den internationella marknaden för transmission och elektrifieringsuppdrag är fortsatt starkt, och nu jobbar vi vidare på att utveckla den delen av Hifab, säger Patrik Schelin, VD på Hifab.

  • Publiceratjan 10, 2019