jan 24, 2023

Hifab med och leder utvecklingen när Landskrona investerar i folkhälsan

I Landskrona pågår just nu ett av stadens genom tiderna största utvecklingsprojekt när Karlslunds idrotts- och rekreationsområde byggs ut. Målet är att skapa ett attraktivt och tilltalande område som möjliggör och inspirerar stadens invånare till en aktiv livsstil. Hifab har fått i uppdrag att ansvara för all besiktning i projektet.

Satsningen på att lyfta Karlslunds idrotts- och rekreationsområde i Landskrona är stadens genom tiderna största utvecklingsprojekt. Syftet är att stärka hälsan hos Landskronaborna genom fler möjligheter till aktivitet och idrott.

Projektet inbegriper både omställning och upprustning av befintligt lokalbestånd samt en utveckling av nya mötesplatser, lokaler och parkytor. När arbetet är klart kommer området omfatta gröna rum för aktiviteter, organiserad föreningsidrott och individuell träning i såväl vackra utemiljöer som moderna och funktionella innemiljöer.

– I Karlslund ska vi skapa ytor för aktivitet och idrott som kan engagera fler och göra det enkelt för alla att röra på sig. Vi satsar på funktionalitet och hållbarhet vilket resulterat i både praktiska flexibla lösningar och hållbar arkitektur, säger Christian Dahl, projektansvarig för området.

Hifabs uppdrag omfattar en besiktningsorganisation för besiktningar av entreprenader i projektet samt att ta del av och granska handlingar under projekteringen. Uppdraget beräknas pågå till 2027, med start under 2023.

– Det här är ett stort och komplext projekt, med byggnation av många olika typer av fastigheter och anläggningar och det känns bra att få vara med och bidra positivt till en förbättrad folkhälsa hos stadens invånare. Hifab har lång erfarenhet  av besiktningsuppdrag med liknande komplexitet och detta gör oss väl rustade för att säkerställa att projektet når de högt satta målen, säger Anders Eson Welin, Avdelningschef på Hifab i Malmö.

 

Skiss: Krook och Tjäder