maj 12, 2022

Hifab leder bygget av ny inomhusträningsanläggning

Hifab har fått i uppdrag av Fortifikationsverket att byggleda och samordna installationer för en ny inomhusträningsanläggning för CBRN. Anläggningen är en del av Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå, för utbildning i kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot och händelser. Det första spadtaget togs i slutet av april och totalt beräknas projekttiden till knappt fyra år.

Inomhusträningsanläggningen kommer vara unik i sitt slag i norra Europa och utformas för att Försvarsmakten ska kunna bedriva övningar med små mängder kemiska stridsmedel, industrikemikalier, avdödade mikroorganismer och radiologiska ämnen. I anläggningen kommer verklighetstrogna övningar i olika klimatologiska förhållanden i simulerade miljöer att kunna genomföras. Miljön ska kunna efterlikna tropisk värme med hög luftfuktighet eller torr ökenhetta.

– Det är ett komplext och spännande uppdrag som kommer kräva mycket ledning och samordning under hela byggtiden. Bygget sker på Försvarsmaktens övningsområde vilket ställer stora krav på säkerhet och flexibilitet. Vid militärövningar kommer vi behöva avbryta och leveranser kommer att behöva bevakas noggrant för att nämna några exempel, säger Håkan Stenmark Nabb, ansvarig byggledare från Hifab.

Ett flertal personer från Hifab kommer att arbeta i projektet under hela byggtiden och utöver byggledning ansvarar Hifab även för bland annat installationssamordning.

– Hifab besitter en bred kompetens och det kommer vi verkligen få visa i det här uppdraget. Det är en utmanande byggnation som kommer ställa höga krav på oss som byggledare och vi har handplockat ett team från våra olika kontor runt om i Sverige för att säkerställa bästa möjliga genomförande, säger Cecilia Cederloo, Marknadsområdeschef Norr på Hifab.

Byggstart skedde i april 2022 och efter kontroller av både FMV och Fortifikationsverket beräknas övningsverksamheten kunna börja under första kvartalet av 2025.