nov 15, 2021

Hifab kontrollansvarig vid framtidens gröna logistikanläggningar

Skanska satsar på att bygga flexibla och moderna logistikanläggningar, så kallade kubiklagerhallar i eftertraktade topplägen. Hifab är anlitad kontrollansvarig och möjliggör en smidig process.

Under det senaste året har vi sett en stark trend av att allt fler bolag flyttar hem sin produktion och efterfrågan av smarta logistiknav ökar. Skanska möter marknadens behov genom att bygga så kallade kubiklagerhallar, flexibla och moderna logistikhubbar som kan anpassas till olika hyresgäster behov. Hifab är kontrollansvarig när Skanska säljer en svensk logistikportfölj med sex objekt till Barings. Totalt omfattar portföljen cirka 128 000 kvadratmeter projekt som är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg, till ett värde av 2,1 miljarder.

Bo Nikell är en erfaren projektledare på Hifab och har under en längre tid jobbat i olika projekt för Skanska. För tillfället är han anlitad som kontrollansvarig för de sex projekten som har sålts till Barings och mest aktuellt just nu är en fastighet i Helsingborg om 44 000 kvadratmeter, som hyrs ut till Greenfood.

Vad innebär det att jobba som kontrollansvarig?

– Rent konkret ser jag till att alla regler och lagar som kommuner, statliga verk och myndigheter har satt upp efterföljs. Jag kommer att följa alla sex projekten tills de lämnas över till kund. Det är ganska långa cykler som man håller på med i varje projekt och totalt rör det sig om ca 10 besök på respektive objekt.

– Min uppdragsgivare värdesätter en konsult som kan deras produkter och som medverkar till att allt levereras enligt tidplan. Mitt jobb handlar om att uppfylla kundens behov genom att se till att begränsa eventuella störningar så gott det går. Hittills har jag fått fortsatt förtroende under 10 år så jag antar att kunden tycker det fungerar, skrattar Bo Nikell.

De sex objekten är alla fastigheter i topplägen utifrån ett logistikperspektiv, nära flygplatser eller Sveriges större trafikknutpunkter. Endast den första byggnaden som upprättas har ännu en hyresgäst, de övriga projekten byggs flexibla för att kunna anpassas. Det innebär att logistikhallarna kan hyras ut till olika typer av bolag med olika behov.

– Jag uppskattar att vara delaktig i projekt där man bygger för framtiden. Skanska har ett grönt tänk när de bygger flexibla och anpassningsbara ytor för logistiska ändamål – och de vill att fler hyresgäster ska kunna nyttja anläggningarna. Projekten har dessutom grön profil och byggs bland annat med grön betong och med solceller på taken.

Vad är det som du gillar mest med ditt jobb?

– Alla goda relationer som skapas och människor jag träffar! Ett gott exempel är projektet som vi har för Greenfood. Där får jag regelbundet träffa byggherren och tillsammans möter vi upp produktionspersonal och byggnadsinspektör och genomför exempelvis tekniska samråd. Vi lär oss mycket av varandra och har ett nära samarbete – på så vis kan projektet flyta på smidigt och vi undviker stopp.

Av de sex projekten i portföljen är det två som har kommit i gång att byggas, båda i Helsingborg. Kvarvarande fyra projekt är i projekteringsskede. Tillträdet till dessa fastigheter sker i takt med färdigställandet under 2022 och 2023. Fastigheterna uppfyller kraven för certifieringen ”GreenBuilding – ny byggnad” och ambitionen är att miljöcertifiera projekten. Hifab är kontrollansvarig för alla sex projekten och uppdraget löper på i tre år.

Illustration: Greenfood