apr 27, 2023

Hifab Group AB (publ) Delårsrapport för januari till mars 2023

Under årets första kvartal har Hifab en fortsatt positiv utveckling samtidigt som den tuffa omställning branschen står inför är märkbar.

Vändningen bolaget lyckades åstadkomma under 2022 fortsätter skapa positiva effekter under årets första kvartal. Utöver energierbjudandet i Finland har den operativa utlandsverksamheten nu avvecklats vilket påverkar uppdragsvolymen. Trots det växer omsättningen till 78,9 (75,5) MSEK och bolaget når ett rörelseresultat på 5,8 (1,0) MSEK eller 7,4% (1,3%) i rörelsemarginal. Hifabs position som oberoende rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad skapar tillväxt och den svenska verksamheten växer organiskt med 8,4% (-9,4%).

Kvartalet i sammandrag, januari till mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 78,9 (75,5) MSEK
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 5,8 (1,0) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 5,3 (0,8) MSEK
  • Kassaflödet från verksamheten uppgick till 0,2 (0,7) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,07 (0,01) SEK

Ladda ner rapporten här