aug 31, 2023

Hifab får uppdrag som byggledare när Magasinen i Gävle ändrar skepnad

Gävle kommun gör tillsammans med fastighetsägarna vid magasinsområdet en gemensam satsning för att området ska bli en levande, inspirerande, trygg och attraktiv plats för Gävlebor, besökare och näringsliv. Hifab kommer som byggledare vara med och driva utvecklingen när området vid magasinen nu rustas upp och förändras.

Magasinområdet är en historisk stadsdel i centrala Gävle. Bebyggelsen består av gamla magasin från handel- och sjöfartsverksamhet. Idag dominerar olika typer av kontorslokaler området men även bageri, hotell och förrådsverksamhet inryms. Magasinområdet är en plats med stora möjligheter men som behöver renoveras och moderniserad – och med hjälp av bland annat genomtänkt belysning, ett attraktivt gaturum och utvecklade fastigheter hoppas både kommunen och Gävles företagare skapa förutsättningar för ett levande, tryggt och inbjudande område som knyter ihop centrum med Gävle strand.

Visionsbild på det nya Magasinsområdet i Gävle

Hifab har fått i uppdrag av Gävle kommun att stötta ledningen av projektet genom att agera byggledare för kommunens arbete. Hifab kommer in i projekteringsfasen och stöttar beställaren i granskning av handlingar och upprättade av förfrågningsunderlag. Vidare kommer Hifab att stötta under upphandling för att därefter byggleda entreprenaden och därmed agera beställarens kontakt mot entreprenör under byggnationstiden.

– Vi ser fram emot att få vara med och utveckla Magasinen! Det har länge talats om dess potential så det känns roligt att det nu händer och att vi fått förtroendet att vara med och leda projektet. När det gäller vårt uppdrag som byggledare kommer det att ställa krav på oss att vara lyhörda och flexibla för att minimera störningar för de befintliga verksamheterna, säger Elin Mattsson, avdelningschef och uppdragsansvarig på Hifab i Gävle och avslutar:

Jag är säker på att lyftet av Magasinen kommer bli ett positivt bidrag till hela Gävle och öka attraktionskraften för såväl näringsliv som invånare.