jan 18, 2018

Hifab engagerad i frågan om mikroplaster

I juni släppte Naturvårdsverket en alarmerande rapport som visade att konstgräsplaner är en av de största källorna till utsläpp av mikroplaster i Sverige. Projektledaren Pernilla Holgersson arbetar med hållbara innovationssystem på Hifab och är idag involverad i arbetet med att utveckla framtidens konstgräsplaner.

– Det var egentligen förra sommaren som jag aktivt började tänka på det här med vad konstgräsplanerna faktiskt bestod av. Jag var på fotbollsmatch med min son och alla som rörde sig på planen blev svarta av de små lösa kornen som täckte hela planen. Fotbollsplanen låg nära havet och det var lätt att se hur plastgranulatet blåste ner i vattnet.

En utredning från IVL Svenska Miljöinstitutet har uppskattat att konstgräsplaner sprider cirka 1600 – 2500 ton gummigranulat i naturen varje år, det är bara däck- och vägslitage från trafiken som ger större utsläpp av mikroplaster. Mikroplaster, små plastpartiklar, mindre än fem millimeter, utgör idag den största andelen av allt plastskräp i sjöar, hav och vattendrag. Det är ett av vår tids största miljöproblem och Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag av regeringen att utreda källorna till utsläpp av mikroplaster.

En första insats är att Naturvårdsverket har finansierat en beställargrupp med särskilt fokus på att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner. Pernilla Holgersson från Hifab är projektkoordinator för gruppen.

– Jag har under flera år involverat mig i hållbarhetsfrågor kopplat till innovation så det här uppdraget passar mig perfekt. Vår målsättning är att skapa giftfria- och resurseffektiva kretslopp och markant minska spridning av gummipartiklar från konstgräsplaner.

Idag finns det över tusen konstgräsplaner i Sverige och varje år byggs i snitt 100 nya. Ca 90 % av alla kontsgärsplaner ägs av landets kommuner och tanken med beställargruppen är att de ska stötta kommunernas representanter. Tillsammans ska man höja kvaliteten i offentliga upphandlingar vid inköp av konstgräsplaner. Gruppens medlemmar består av personer från Sveriges landsting, kommunernas fritids- och miljöförvaltningar och Svenska fotbollsförbundet.

–  Gemensamt jobbar vi för att skapa förändring och genom att gå ihop kan vi  bygga upp kunskap och samverka kring krav och metoder. Vi kan också använda organisationernas samlade köpkraft och på så vis bidra till ny praxis på marknaden för konstgräsplaner. Detta är ett steg på vägen mot att utveckla framtidens giftfria planer, förklarar Pernilla Holgersson.

  • Publiceratjan 18, 2018