sep 02, 2020

Hifab byggleder när laboratorium säkras

Hifab är byggledare när Karolinska Institutet anpassar laboratorium för arbete med virus i riskklass 3, vilket även inkluderar Corona-viruset.

För tre år sedan upprättade Karolinska Institutet Framtidens laboratorium på universitetsområdet i Flemingsberg. Projektet omfattade ett nybyggt forskningshus (NEO) och modernare laboratorie- och utbildningslokaler (ANA Futura). I projektet var Hifab projektledare på uppdrag av Akademiska Hus som var byggherre.

Tre år senare är Hifab återigen inblandad i ANA Futura, och denna gång för att anpassa lokalerna för arbete med virus som tillhör riskklass 3. Ett virus klassificeras i fyra olika riskklasser där bland annat det nya Corona-viruset (SARS-CoV-2) tillhör riskklass 3. Klassificeringen utgår från olika faktorer så som hur stor sannolikhet det är att man drabbas av sjukdom vid exponering och huruvida sjukdomen kan förebyggas eller botas.

– Den här gången är vi med för att säkerställa att lokalerna uppfyller krav för arbete med riskklass 3 agens, förklarar Mikael Johnson som är byggledare från Hifab.

När det nya Corona-viruset började få stor spridning i Sverige har forskare arbetat med ny diagnostik och vaccinutveckling i ANA Futura´s laboratorium. Med tanke på den smittorisk som finns så krävs det därför att lokalerna är säkra.

– Bland annat har vi jobbat med att säkerställa så att lokalens frånluftsfläktar ska fungera även vid strömavbrott. Kontaminerad luft ska fortsätta att ledas ut ur rummet fram tills att reservkraften slår på. Vi har även fått tagit in en grupp som trycktestar lokalerna för att se så att allt är helt tätt och att det inte finns någon risk att det läcker ut luft någonstans till omgivande lokaler.

I augusti ska all installation och provningar vara klara för då kommer Akademiska Hus att göra ett stort test. Hela byggnaden kommer att stängas ner samtidigt som systemen stress-testas för att se hur allt fungerar vid strömavbrott och hur det fungerar att starta upp igen. Planen är att verksamheten ska vara i full gång till hösten.

– I det här projektet har vi på Hifab bidragit med specialistkompetens inom installation. Laboratorielokalerna ska ju vara installationstäta och det krävs djup specialistkompetens för att samordna de komplexa system som har installerats och som nu ska säkerhetstestas, avslutar Mikael Johnson.

  • Publiceratsep 02, 2020