okt 06, 2020

Hifab byggledare när Vrinnevisjukhuset rustas för framtiden

Verksamheten på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har tagit stora kliv inom akutvården. Nu rustas sjukhusets lokaler för att anpassas till dagens och framtidens sjukvård. Hifab är involverad som byggledare för nyproduktion av vårdavdelningar.

Vrinnevisjukhuset i Norrköping är ett akutsjukhus med barnakut, förlossningsvård och specialistkliniker inom ett stort antal medicinska områden. Sjukhuset invigdes 1988 och hit kommer invånare från hela östra Östergötland och här arbetar cirka 2400 personer.

Under de senaste åren har verksamheten utvecklats mycket och 2014 startade man därför en upprustning av sjukhuset för en anpassning till framtidens sjukvård. En omfattande renovering görs av de befintliga lokalerna samtidigt som sjukhuset byggs ut med ytterligare fyra nya huskroppar om totalt 40 000 kvadratmeter.

Hifab har varit involverad sedan projektstarten som kvalitetsansvarig, projektledare och byggledare. Sedan 2019 är vi engagerade som byggledare för projekt ”Hus 33” där vi är ansvariga för fem projekt som löper på parallellt. Uppdraget omfattar tre nya vårdavdelningar som ska byggas. Varje vårdavdelning får ett eget plan om ca 2 400 kvadratmeter och där kommer kardiolog-, medicin- och kirurgavdelningar inrymmas. Utöver detta byggs även ett omklädningsrum som kommer att finnas på ett helt våningsplan. Omklädningsrummet blir så pass stort att det kommer betjäna hela sjukhusets personal.

En stor utmaning i projektet har varit att allt arbete pågår samtidigt som verksamheten på sjukhuset måste fortlöpa. Totalt rör det sig om ca 50 aktiva projekt över hela sjukhuset. Johan Thidé är byggledare på Hifab och tycker att det är en väldigt bra samverkan i projekten.

– Trots att vi har egna arbetsområden och projekt så jobbar vi ständigt över gränserna. Stöter jag på ett problem så visar det sig ofta att samma problem finns i de andra projekten och då kan vi hjälpas åt att hitta lösningar. Vi har löpande kommunikation med varandra för att lösa utmaningar, organisera oss och hitta bra arbetssätt.

Dennis Andersson är biträdande byggledare och beskriver komplexiteten i projektet:

– Om jag jämför det här arbetet med ett vanligt bostadsprojekt så är det mycket mer installation som ska in och som ska fungera och samordnas med all medicinsk teknik.

I projektet fortlöper kontakten med Region Östergötland dagligen och samarbetet handlar mycket om vilka riktlinjer som regionen har och hur projektet ska följa dessa på bästa sätt.

– Som byggledare är jag närmare produktionen och det uppskattar jag verkligen, förklarar Dennis. En vanlig dag kan vara fylld med möten där jag bemöter frågor från entreprenörerna och produktionen, samtidigt som vi ser till att vi håller budget och följer upprättade handlingar.

Det första spadtaget för att rusta upp Vrinnevisjukhusets togs hösten 2014 och alla om- och nybyggnationerna förväntas vara klart till 2024.

Fakta

  • Plats: Norrköping
  • Typ av uppdrag: Byggledning och KA, nyproduktion av vårdavdelningar, omklädningsrum och teknikutrymmen. Totalt ca 11 500 kvm.
  • Uppdragsgivare: Region Östergötland
  • Projekttid: Start i början av 2019 till slutet av 2020. Sjukhuset förväntas vara helt klart 2024