aug 09, 2022

Hifab byggherreombud när kontorsfastighet omvandlas

I Karlskrona äger Nordisk Renting en större kontorsfastighet och har anlitat Novier och Hifab, som ska arbeta med hyresgästanpassning och anpassning av fastigheten till flera hyresgäster. Hifab har fått i uppdrag att agera byggherreombud.  

Projektet inleddes i början av Q2 2022, för Hifabs del, med en förstudie och kontraktsunderlag för hyresgästen som i slutändan ska leda fram till en fullt färdig anläggning:

– Hifabs uppdrag är att agera byggherreombud åt byggherren tillsammans med Novier, som inte har någon egen organisation på plats i Karlskrona, säger Magnus Ahlström, senior projektledare och uppdragsansvarig på Hifab och fortsätter:

– Detta är ett enormt spännande uppdrag för oss, då vi får komma in med ett helikopterperspektiv över hela projektet. Det handlar om att stötta och agera bollplank åt de lokala projektledarna samt vara en brygga åt Nordisk Renting så att projektet blir så framgångsrikt som möjligt. Självklart är det också ett fint betyg på Hifabs förmåga att agera rådgivare och ledare i stora, komplexa projekt när vi nu axlar rollen som byggherreombud.

Det är ett komplext uppdrag med många involverade parter och en stor byggnad som byter skepnad. Projektet beräknas pågå till och med Q1 2024 och nästa steg är nu att gå över i en projektering för att ta fram förfrågningsunderlag och bygglovshandlingar. Till hösten ska en entreprenör handlas upp och därefter drar ombyggnationen i gång.

– Jag har lång erfarenhet av liknande projekt och har suttit på alla involverade positioner; från entreprenör och beställare till projekt- och byggledare. Min viktigaste insikt är att alla uppdrag är unika och här krävs det att man är lyhörd och arbetar aktivt för att identifiera och kartlägga behov hos de olika parterna. I slutändan kommer det vara nyckeln till ett framgångsrikt resultat, avslutar Magnus Ahlström, Hifab.