mar 28, 2024

Hifab bidrar med insikter och erfarenhet när nästa generations samhällsbyggare utbildas

I augusti 2024 börjar den första kullen på den nya utbildningen ”Besiktningsman, Bygg och Fastighet”, hos yrkeshögskolan John Ericsson-institutet. Det kommer bli det första YH-programmet i landet med fokus på att utbilda besiktningsförrättare. Hifab är en av representanterna från näringslivet som sitter i ledningsgruppen för utbildningen.

Bygg- och fastighetsbranschen befinner sig i en förändringsfas som skapar nya utmaningar för de som arbetar i branschen. En av representanterna från näringslivet som kommer att sitta med i ledningsgruppen för utbildningen ”besiktningsman, Bygg och Fastighet” är Darian Hassan, Affärschef på Hifab med ansvar för projektledning och besiktning inom byggnader och fastighet. 

– Ett exempel som kommer att vara aktuellt under utbildningen är återbruk. Vilka garantier ska gälla och hur fördelar du ansvaret när du använder begagnade produkter? Vi befinner oss i ständig förändring och det är viktigt att de nyutbildade besiktningsförrättare som kommer ut i arbetslivet har med sig kunskaper och färdigheter som är aktuella när de tar examen, säger Darian Hassan. 

Hifab kommer, tillsammans med ett antal andra företag i branschen, forma innehållet i de kurser som ingår i utbildningen. Hifab kommer också vara involverade i examineringen av eleverna. 

– I vår roll som oberoende konsulter är vi med och formar nya tekniker, lösningar och metoder vilket ger oss unika erfarenheter och insikter. Besiktningsförättaren har en viktig roll i att säkerställa att utförda arbeten uppnår ställda krav och att samtliga parter utfört sina åtaganden på ett korrekt sätt. Genom att dela vår erfarenhet och kompetens vill vi ta vårt ansvar för att forma nästa generations samhällsbyggare, säger Darian Hassan.

Läs mer om utbildningen här: Besiktningsman, bygg och fastighet – John Ericsson Institutet (jei.se) 

  • Publiceratmar 28, 2024