mar 14, 2017

Hifab bidrar i arbetet med ny pir på Arlanda

Fler och fler väljer att resa till och från Stockholm Arlanda Airport – under 2016 passerade nästan 25 miljoner resenärer flygplatsen. Prognosen säger att år 2040 kommer nära 40 miljoner människor resa via flygplatsen. För att kunna hantera den kraftiga resenärstillökningen byggs nu bland annat en ny pir på terminal 5. Hifab har fått i uppdrag att projektleda delar av projektet som är en viktig del i Swedavias satsning att bli Skandinaviens ledande flygplats.

Swedavia har redan börjat planera för en fortsatt stark tillströmning av resenärer till flygplatsen och ett av utvecklingsområdena är den nya piren som ska byggas på terminal 5.

Hifabs uppdrag innefattar bland annat att agera projektledare för de ramper, flygplanens uppställningsplatser, som ska anläggas kring pirbyggnaden. Hifab är även anlitade som projekteringsledare med fokus på installationer i själva pirbyggnaden. Uppdraget kommer i första hand innebära att vara en del i framtagandet av en systemhandling som kommer ligga till grund för ett avtal med en totalentreprenör.

– Det är ett stort och spännande projekt att få vara med i och utveckla, säger Pär Leksell från Hifab som är projekteringsledare för installationer i pirbyggnaden. En flygplats är en väldigt komplex anläggning med många system och funktioner att samordna, något man inte tänker på när man som resenär passerar.

Den nya piren ska bland annat möta efterfrågan på fler interkontinentala linjer till och från flygplatsen med kapacitet att också kunna ta emot de största flygplanen på marknaden.

Illustration: Swedavia

  • Publiceratmar 14, 2017