jan 20, 2023

Hifab Advisory växlar upp

Hifab Advisory lanserades i november 2022 och nu växlar bolaget upp med rekrytering av Anna Larsson och Axel Simonsson för att stärka kompetensen inom energi- och digitaliseringsfrågor. Därmed har bolaget ett starkt kärnteam på plats med hög strategisk kompetens inom de mest centrala frågorna för branschens omställning.

För att möta samhällsbyggnadens ökande behov av strategisk rådgivning lanserades Hifab Advisory i november 2022 – en start-up inom Hifab-gruppen som erbjuder rådgivning inom affärsutveckling, hållbarhet, energistrategi och digitalisering till ledningsgrupper och beslutsfattare inom branschen.

Lanseringen har tagits emot väl av branschen och sedan start har Hifab Advisory påbörjat flera stora uppdrag hos fastighetsbolag, inom bland annat framtagande och implementering av klimatfärdplan, digitaliseringsledning, rådgivning inom EUs taxonomi, CSRD och SFDR samt interim hållbarhetschef.

– Förändringstrycket och takten i omställningen ställer nya höga krav på ledningsgrupper och beslutsfattare inom samhällsbyggnad. Våra uppdragsgivare uppskattar vår kombination av strategisk kompetens med hög branschkännedom och affärsförståelse. Mottagandet från marknaden har varit över all förväntan, säger Amanda Tevell, VD på Hifab Advisory.

Nu dubblerar bolaget sin storlek och rekryterar ytterligare två strategikonsulter – Anna Larsson och Axel Simonsson – och kompletterar därmed sitt redan starka erbjudande inom hållbarhet och affärsutveckling med digitalisering och energi.

Anna är strategikonsult med specialisering inom energifrågor och klimatomställning och har även lång erfarenhet av innovativa projekt kring smarta fastigheter och datahantering i branschen. Axels främsta fokus ligger på hur man nyttjar digitalisering för att uppnå affärs- och hållbarhetsnytta och han har flera års erfarenhet som managementkonsult och projektledare i strategi- och förändringsledningsuppdrag. Teamet består sedan tidigare av Amanda Tevell och Per Kaijser.

– Nu har vi ett starkt kärnteam på plats, med specialiserad kompetens inom de fyra huvudsakliga områden där vi ser att det finns ett stort behov av strategisk rådgivning just nu; digitalisering, hållbarhet, energi och affärsutveckling. Vi har redan samtal med fler kandidater och har som mål att dubbla teamet en gång till under året, avslutar Amanda.