feb 06, 2018

Henrik Arwidson – en projektledares resa

Senior projektledare på Hifab delar med sig av sina kunskaper

Läs Henrik Arwidsons berättelse om hur han som ung klev in på Skanska för att lära sig mer om byggprocessen på entreprenadsidan. Hur han som projektutvecklare på ASG reste runt i hela Norden och Baltikum för att senare stega vidare till fastighetsvärlden i Stockholms innerstad. Och idag är han konsult och senior projektledare på Hifab. Vad tar man med sig under en resa på 32 yrkesverksamma år och hur blir man egentligen en bra projektledare?

Förståelse för byggprocessen

Redan under sin studietid på KTH visste Henrik Arwidson att det var projektledare han ville bli – han ville leda projekt och ta del av hela processen, från start till mål. Under sommarloven praktiserade han på Skanska och gjorde även sitt ex-jobb på Skanska. Att han sedan började jobba där föll sig naturligt. Och så här i efterhand anser han att det är det bästa han har gjort.

– Om du ska bli en bra projektledare behöver du ha förståelse för hur man bygger. Mitt bästa tips till unga jag möter i branschen är att de ska testa på entreprenadsidan först. Den kunskapen du kan få där går inte att hitta någon annanstans och det blir en ovärderlig erfarenhet.

Nätverk av kunniga individer

Jobbet som platschef på Skanska tog honom senare till ASG (som idag är DHL) där han jobbade på den tekniska avdelningen och ansvarade för byggnationer av stora logistiklager och godsterminaler.

– Det var en intensiv period och jag var ständigt på resande fot eftersom projekten sträckte sig över hela Norden och Baltikum.  Men det var också oerhört lärorikt. Jag kastade mig ut och vågade pröva att stå på egna ben. Långsamt började jag även bygga upp ett nätverk av kunniga individer, ett personligt nätverk som jag fortfarande än idag har nytta av – 20 år senare.

Projektledarens helhetsbild

Vid millenniumskiftet bytte Henrik bort de stora logistikanläggningarna och gav sig in i fastighetsbranschen som projektutvecklare. Han blev fastighetsutvecklare på AFA Fastigheter och gick från att kuska runt i norra Europa till att enbart röra sig innanför Stockholms tullar.

Som projektledare och fastighetsutvecklare fick Henrik möjlighet att jobba med allt från att spåna idéer och göra omvärldsanalyser till att upphandla entreprenörer, skriva hyresavtal och göra ekonomiska kalkyler och prognoser.

– Att vara projektledare innebär att du är den som ser till helheten. Som person ska du gilla att knyta ihop alla delar i ett projekt och det är viktigt att du inte missar några detaljer. Det är ett oerhört mångfasetterat jobb vilket gör att det är svårt att tröttna.

Stöttepelare och kunskapsbärare

Sedan ett halvår jobbar Henrik som senior projektledare på Hifab. För honom har det varit en rätt stor omställning att börja jobba som konsult.

–  Tidigare satt jag på pengarna och kunde påverka och bestämma mycket själv. Idag behöver jag inte ta ansvar för alla beslut på samma sätt utan istället stöttar jag beställaren så att han eller hon kan ta rätt beslut. Jag kan komma in som en expert och avlasta beställaren, något som känns väldigt tillfredsställande.

Henrik fortsätter att dela med sig av sina råd och förklarar att som konsult och projektledare gäller det att verkligen kunna lyssna på kunden – på så sätt kan man ta reda på hur behovet ser ut. Sen tillägger han:

– Glöm inte att vara nyfiken! Våga ställ frågor och lista ut hur beställaren fungerar. Genom att prata kundens språk visar man att man är insatt i kundens problem och utmaningar.

Idag kan Henrik titta tillbaka på en gedigen karriär som har gett honom stor erfarenhet och en hel del insikter.

– En del av mitt nya jobb innebär att jag har möjlighet att coacha yngre kollegor. Jag delar gärna med mig av mina kunskaper och för dem vidare till nästa generations projektledare. Tillsammans kompletterar vi varandra.

Henrik Arwidsons 5 tips om hur du blir en bra projektledare

1. Jobba på entreprenadsidan för att skapa förståelse för och lära dig byggprocessen
2. Bygg upp ett personligt nätverk av kunniga människor
3. Träna på att se till helheten men glöm inte detaljerna
4. Lyssna på kunden och våga ställ frågor
5. Dela med dig av din kunskap

  • Publiceratfeb 06, 2018