okt 10, 2018

Hans Eurenius – projektledaren som bygger förtroende

Efter 20 år på beställarsidan bidrar Hans med sin kunskap och erfarenhet till konsultvärlden.

Hans Eurenius är senior projektledare på Hifab – på husavdelningen i Stockholm. Under 11 år jobbade han som byggprojektledare på Vasakronan och därefter sju år på AFA Fastigheter som fastighetsutvecklare. Nästan 20 år på beställarsidan. Och nu har han tagit steget över till ”andra sidan”.

Välkommen till konsultvärlden Hans – hur känns det?

– Det är en härlig känsla att kasta sig in i något nytt – att våga göra något lite annorlunda. Jag ser fram emot att som konsult få större variation med olika projekt och kunder samtidigt som arbetet är mer fritt. Det lockar mig!

Som projektansvarig och byggprojektledare har Hans arbetat med allt från vanliga hyresgästanpassningar till exploatering och utveckling av råmark.

– Jag har ju gedigen erfarenhet av fastighetsägarsidan och nu får jag äntligen chansen att bidra med min kunskap och ta den vidare inom Hifab. Jag vågar nog påstå att jag verkligen vet hur fastighetsbeställare och ägare fungerar och tänker. Jag kommer därför kunna agera som den sammanhängande länken mellan Hifab och våra kunder i större fastighetsprojekt.

Hans menar att oavsett om du är beställare eller konsult så handlar det om att skapa förtroende.

– Jag utgår alltid från mig själv. Jag gör mitt yttersta och visar vad jag kan leverera och på så sätt byggs tillit upp mellan båda parter. Det skapar långvariga relationer.

Per Ångquist, marknadsområdeschef Mitt, ser det som en stor vinst att få med Hans i teamet.

– Som senior projektledare på Hifab kommer Hans att driva projekt på ett mer övergripande plan och sätta samman projektgrupper. Vi kommer såklart att ha nytta av hans nätverk men framför allt är Hans en stor tillgång för våra juniora konsulter. Det handlar om att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet och se andra växa och utvecklas. Det ger nytta för alla!

  • Publiceratokt 10, 2018