dec 21, 2022

”Hållbarhet innebär affärsutveckling”

Den 16 november tillträdde Amanda Tevell som ny Hållbarhetschef på Hifab. Parallellt med sin roll som VD för nystartade Hifab Advisory ska hon bidra till att stärka koncernens hållbarhetsarbete. Här delar hon med sig av sina insikter kring hållbarhetsfrågans roll och utveckling – och framför allt hur Hifab som oberoende rådgivare inom fastigheter och samhällsbyggnad har valt att fokusera framåt.

Amanda har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med hållbarhetsfrågor inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn och har i grunden en master i hållbar utveckling från Chalmers Arkitektur och Teknik. Utöver sin roll som Hållbarhetschef på Hifab är hon även VD för bolagets nya satsning Hifab Advisory och stöttar dagligen beslutsfattare med rådgivning och förändringsledning kring strategiskt hållbarhetsarbete.

– De bolag som lyckas bäst har fått till en integrerad styrning av hållbarhetsfrågan, där den ses som affärskritisk. För tio år sedan drevs frågorna ofta genom en separat funktion utan förankring i ledningsgruppen och här har det skett en enorm utveckling. Idag är hållbarhetsfrågan central, framför allt i styrelserummet, och det finns både fler och tydligare krav för bolag att förhålla sig till, säger Amanda Tevell och fortsätter:

Vi har också fått ett helt annat språk att beskriva vad hållbarhet innebär och sätten vi mäter och definierar hållbarhet på utvecklas fortfarande. Det jag ser är att definitioner från olika ramverk och standarder för många kan orsaka en förvirring vilket är synd, då kraften att förändra bromsas av rädslan för att göra fel. Det viktigaste för ett bolag är att ta sikte på den framtid man ska driva sin affär i och förstå att hållbarhetsomställning innebär affärsutveckling. Att rapportera rätt på alla ramverk är bra, men det är inte tillräckligt om man vill se till att affärsmodellen är framtidssäkrad.

– För att lyckas ställa om och driva en hållbar utveckling behöver hela samhället bidra. Näringslivet är nu i ett läge där hållbarhet inte bara handlar om att stärka varumärket eller attrahera talanger – vi befinner oss i ett skifte där det handlar om att visa verklig förändring och vara ärligare kring risker och utmaningar. I slutändan blir det en överlevnadsfråga.

Våra städer och samhällen förändras – vi är med och leder utvecklingen

Hifab har valt att arbeta med hållbarhetsfrågan utifrån två perspektiv; hur vi gör skillnad och hur vi tar ansvar – och störst fokus riktas mot våra uppdrag i kundernas projekt och förändringsarbete.

– Det häftiga med vår bransch är att vi är med och formar städer och samhällen för kommande generationer. Samtidigt står sektorn för en betydande klimat- och miljöpåverkan med sociala utmaningar i leverantörsled. Branschen som helhet levererar inte så bra som man måste. Som oberoende rådgivare och projektledare har vi möjlighet att göra verklig skillnad genom att aktivt söka och föreslå hållbara lösningar, verktyg och arbetssätt, säger Amanda och avslutar:

Som konsultbolag är vårt ansvar att leverera den kvalitet och kompetens som krävs på kort och lång sikt för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Självklart behöver vi också bidra till minskade klimatutsläpp. Flera av våra kunder har antagit mål och färdplaner för att nå netto-noll klimatutsläpp till 2030 – och här ska vi vara förebilder.