apr 18, 2018

Hållbar och miljövänlig skola ger glada barn

Linköping växer och expanderar som stad och därmed ökar behovet av både förskolor och grundskolor. Hifab stöttar det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter när en ny, hållbar skola byggs i centrala Linköping.

Tornhagsskolan i Linköping är en befintlig skola som inom kort kommer att utökas med en ny friliggande skolbyggnad. För att möta behovet av barnkullar som omväxlande krymper och växer är byggnaden projekterade för att vara flexibel. När den nya skolan öppnar sina dörrar i höst finns det förutsättningar att inrymma både förskolebarn och skolbarn, beroende på antalet barn i området.

Hifab  har sedan 2016 stöttat Lejonfastigheter med bland annat projekteringsledning samt projekt- och byggledning. Det kommunala fastighetsbolaget har stort fokus på hållbart byggande och projektet strävar efter att byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver med hög energieffektivitet och sunda material. Hifabs roll innebär att vi bland annat hjälper beställaren att säkerställa att miljökraven uppfylls och att projektet når sina högt uppsatta mål.

– Genom att vi genomgående använder sunda material, i kombination med en kreativt utformad byggnad och skolgård, kommer det att bli en skola med en trevlig vardagsmiljö. Här kan både barn och personal trivas och må bra, säger Daniel Svensson, byggledare från Hifab.

Till hösten 2019 ska cirka 340 elever flytta in i den nya skolbyggnaden.

Lugn och trevlig vardagsmiljö skapar trygga barn.

  • Plats: Linköping
  • Uppdragsgivare: Lejonfastigheter AB
  • Uppdragsår: 2016-2019
  • Uppdragets omfattning: Projekteringsledning, projekt- och byggledning samt kontrollansvarig enligt PBL
  • Status: Pågående
  • Illustration: Arkitektgruppen GKAK, Magnus Holmgren
  • Publiceratapr 18, 2018