maj 14, 2020

Gunnar Karlsen flyttar in

I samband med att Gunnar Karlsen AB skulle flytta till nya lokaler togs det beslut om att hållbarhetsaspekten skulle löpa som en röd tråd genom hela projektet. Hifab Lokalutveckling har varit med på hela flyttresan och slutresultatet visade att på GKs nya kontor består 80% av inredningen av återbrukade möbler. En stor vinst för klimat och miljö!

Under 2019 stod Gunnar Karlsen inför att flytta till nya lokaler eftersom det gamla kontoret bedömdes som omodernt samt att det saknade flexibilitet. GK i Stockholm var dessutom intresserade av att börja arbeta aktivitetsbaserat, vilket var en omfattande förändring jämfört med att fortsätta sitta i egna rum. GK kontaktade Hifab Lokalutveckling för att få hjälp i hela processen.

Lena Åberg är projektledare på Hifab Lokalutveckling och har gedigen erfarenhet av att stötta företag när de ska genomföra en kontorsflytt.

– Det handlar mycket om att se det hela som en förändringsresa där vi kan stötta företag så att vägen framåt blir så smidig som möjligt. För GK handlade det om att skapa ett nytt kontor och ett arbetssätt som bättre skulle möta deras behov. De är ett modernt företag och en attraktiv arbetsgivare – det ska synas när man kommer in till deras kontor!

I samband med att projektet drog igång bestämde GKs att de skulle göra flytten och det nya kontoret till ett hållbarhetsprojekt. Därför valde man att bland annat köpa in återbrukad inredning i så stor utsträckning som möjligt. Lena Åberg fick hjälp av kollegan Emma Berg Jonsson som har drivit projektet i land.

– GK har en tydlig miljöprofil och det var enkelt för projektets styrgrupp att fatta beslut om att flytten skulle gå i hållbarhetens tecken. Nu när projektet är klart kan vi med stolthet se att vi bland annat har använt mer än 80% återbrukade möbler, inklusive en del textilier. Det finns ju naturligtvis en kostnadsbesparing i att köpa återbrukade möbler, men det är framför allt en stor vinst för klimat och miljö.

Emma Berg Jonsson tittar tillbaka på de senaste månaderna av intensivt arbete:

– Vi har varit involverade som projektledare, förändringsledare, flyttledare och skött upphandling av samtliga möbler och inredning. Vi har dessutom stöttat i kommunikationsprocessen och i anpassning av de nya lokalerna. Processen försvårades av situationen med Corona, eftersom det var en utmaning att skapa förutsägbarhet i projektet när förutsättningarna ideligen förändrades av myndighetsbeslut och sjukdom. Men i slutändan har alla hjälpts åt och samarbetet har varit oerhört lyckat och resulterade i ett fantastiskt resultat.

I maj 2020 flyttade GK Karlsen in i sina nya lokaler. Nu sitter företagets alla teknikområden i Stockholm aktivitetsbaserat och kontoret kommer att bli en central mötespunkt för medarbetarna så snart Corona-epidemin är över.

 

80% av möblerna som används är återbrukade möbler.

Gunnar Karlsen är ett norskt företag som jobbar med bland annat ventilation, byggnadsautomation och elektronik i nya och befintliga byggnader. De erbjuder sina kunder tekniska installationer och rådgivning, projektering, installering, samt att de ansvarar för drift och underhåll. Företaget har drygt 3 000 medarbetare i Norden varav 900 i Sverige.