okt 25, 2021

Guldkant när Umeås kommunala deponibolag Dåva bygger ut

När Umeås kommunala deponi- och avfallsbolag bygger ut sina lokaler satsar man på att nå Miljöbyggnad Guld. Men det är inte bara byggnaden som kommer att få en guldstjärna – även medarbetarnas nya kontor får ett rejält lyft och skapar ökad trivsel och stolthet.

Drygt en mil norr om Umeå centrum ligger Dåva företagspark, här har Dåva DAC sin deponi- och avfallsverksamhet och även sina kontorslokaler. För cirka två år sedan påbörjades planerna för att göra en om- och tillbyggnad av bolagets kontor och nu är byggnationen i slutfasen. Förutom att man vill skapa en trivsam arbetsmiljö för sina medarbetare kommer bygget även att erhålla klassificeringen ”Miljöbyggnad Guld” som är den högsta nivån när det kommer till hållbart byggande.

– Vi hade vuxit ut våra nuvarande lokaler och ville anpassa vårt kontor efter morgondagens behov. Eftersom vi arbetar i miljöbranschen kändes det självklart för oss att bygga hållbart så vi bestämde oss tidigt för certifieringen och ”Miljöbyggnad Guld”-klass, säger Jörgen Aronsson, VD på Dåva.

Johanna Öhgren, projektledare inom miljö- och hållbarhet på Hifab, är miljöbyggnadssamordnare i projektet och har varit inblandad sedan starten.

Johanna Öhgren, projektledare inom miljö- och hållbarhet på Hifab.

– Det är väldigt givande att jobba med Dåva som kund. Tidigt blev vi involverade och tillsammans har vi kunnat dra upp riktlinjer, diskuterat mål och förväntningar och även tittat på vilken typ av certifiering som vi skulle genomföra. Nu har vi erhållit guld i den preliminära certifieringen och jobbar för att också uppfylla alla kraven inför verifieringen som görs när byggnaden varit i drift i minst ett år.

Johanna Öhgren är nöjd över att kunden valde och vågade satsa på guld-klassen inom Miljöbyggnad. Idag finns endast en till byggnad i Umeå som håller Miljöbyggnad Guld samt ett 50-tal andra certifierade på silver- eller bronsnivå.

–  Att erhålla Miljöbyggnad-certifieringen är en rätt komplex process och totalt rör det sig om 16 olika indikatorer som byggprojektet behöver uppfylla – både under byggtiden men även efteråt. Som miljöbyggnadssamordnare hjälper jag beställaren att hålla koll på vad som gäller för att uppfylla kraven och ser till att projektörer och entreprenörer gör rätt. Jag sköter också allt det administrativa med ansökningshandlingar till certifieringsorganet SGBC.

Projektet pågår för fullt och inflyttning förväntas ske i december 2021. Den nya byggnaden kommer att inrymma nya kontor, omklädningsrum, gemensamhetsutrymme och gym. Här möts besökare och medarbetare av genomtänkta och hållbara materialval med platser som bjuder in till trivsel.

Vad vill du lyfta upp i det här projektet?

–  Dels tycker jag att det är roligt att Dåva har valt att satsa på en vackert avskalad, men ändå påkostad byggnad. Det sprider lite glans till området och får den egna personalen att känna sig satsade på. Sen är jag stolt över att vi har kunnat agera rådgivare till Dåva och att vi tillsammans har drivit processen framåt. För att uppfylla villkoren i certifieringen måsta alla parter vara med på vad de behöver göra för att vi ska nå dit. Så att vi erhåller Miljöbyggnad Guld är en guldstjärna till alla inblandade!

  • Publiceratokt 25, 2021