apr 12, 2018

Fler kvinnor på Hifab ger större kundnytta

Sedan några år tillbaka ökar antalet kvinnliga chefer på Hifab, närmare bestämt är andelen mer än 40 procent. Patrik Schelin som är VD på Hifab menar att detta är en positiv trend som ger effekt på många sätt.

– Vår förhoppning är att en positiv spiral har skapats, där en hög andel kvinnliga chefer bidrar till att vi kan locka fler kompetenta kvinnor till företaget samt att det sporrar flera av våra kvinnliga medarbetare att ta klivet in i en ledarroll.

Patrik Schelin understryker att med fler kvinnor i företaget förbättras inte bara jämställdheten, Hifab kan även möta sina kunders olika behov på ett bättre sätt.

– Det är en stark kraft som ligger i blandade konsultteam, både vad gäller kön och mångfald. En bra mix ger oss flera infallsvinklar  och större perspektiv, vilket gynnar kunden, förklarar Patrik Schelin.

Malin Sandkulla som är HR-chef berättar att jämställdhet och mångfald är en viktig del i Hifabs hållbarhetsarbete och något som leder till att företaget blir en mer dynamisk och attraktiv arbetsgivare.

– För oss är det oerhört viktigt att de som jobbar hos oss trivs och känner engagemang för sitt arbete. Det tror vi att vi kan åstadkomma om vi exempelvis har tydlig fokus på frågor kring just mångfald och jämställdhet.

På Stockholmskontoret jobbar Malin Bernedotter Eklöf som avdelningschef på Lokalplanering. Hon är övertygad om att det är  många som uppskattar om det finns kvinnliga chefer i företaget.

– Jag tror att särskilt unga tjejer i branschen kan bli inspirerande. Jag försöker själv att vara en bra förebild för alla mina medarbetare och vill ge dem alla samma möjlighet att lyckas och utvecklas i den riktning de önskar.

  • Publiceratapr 12, 2018