okt 25, 2019

Färila kyrka i ny skrud

Bygget blev färdigt före utsatt tid och till en längre kostnad än beräknat

Under de senaste nio månaderna har Färila kyrka i Hälsingland genomgått en omfattande exteriör renovering. Hifab har anlitats som projektledare och även bidragit med expertis inom restaurering med antikvarisk kompetens.

Att göra ett renoveringsjobb på en kulturhistorisk viktig byggnad såsom Färila Kyrka, kräver att arbetet utförs noggrant. Som partneringledare med expertkompetens inom restaurering har Hifab varit involverad under hela det intensiva projektet. Och projektet har genomförts med bravur – den nyrenoverade kyrkan har fått godkänt av länsstyrelsen, länsmuseet och byggantikvarier och projektet blev klart sex veckor före utsatt tid och till 12% lägre kostnad än budgeterat.

Anledning till varför arbetet blev klart i förväg och att byggprocessen varit så smidig tror kyrkoherden Jan Bonander har att göra med arbetssättet. Under renoveringen har alla parter haft full insyn och varit delaktiga i arbetet och jobbat med lösningar allt eftersom, en arbetsform som kallas för partnering.
– Det handlar framför allt om att kunna samtala med varandra och ha en direkt konversation mellan utförare och beställare och lösa problem på en gång, i stället för att vänta. Det har fungerat klockrent under hela det här projektet, säger Jan Bonander.

I början av september stod den nyrenoverade kyrkan klar, med nymålad fasad, renoverade kyrkklockor och med 13 ton nylagd plåt på taket.

Cecilia Cederloo, marknadsområdeschef Norr på Hifab konstaterar:
– Genom gott samarbete kan man både renovera varsamt och hållbart men fortfarande hålla tidplan och budget. Färila är en förebild för alla typer av byggprojekt tycker vi!

Fotograf: Pelle Nyberg

Färila i pressen

  • Publiceratokt 25, 2019