maj 20, 2021

Framtidens attraktiva arbetsplats

Offentligt samtal

Ska alla få plats när vi bygger framtidens kontor?

Den 19 maj bjöd Hifab Lokalutveckling in till ett digitalt samtal med en namnkunnig panel. Frågeställningarna utgick från kontorets framtida användning och funktion. Finns det något nytt normalläge efter pandemin? Vad händer med företagskulturen om många inte kommer in till kontoren?

Här nedan ser du den inspelade versionen av samtalet.

Paneldeltagare

Paneldeltagarna bestod av en samlad skara av fem individer med djupa kunskaper och erfarenheter inom området för arbetsplatser och kontor. Panelen gav åhörarna olika perspektiv på frågorna som lyftes under samtalet. Vi mötte fastighetsägaren, arkitekten, HR-chefen och verksamhetschefen. Tillsammans diskuterade de vilka lärdomar vi har nått under pandemin och vad vi tar med oss när vi börjar planera och bygga framtidens attraktiva arbetsplats.