okt 31, 2023

Digitalisering, tillgänglighet och utveckling med Emil Karlsson

Med en omvärld i ständig förändring är förmågan att anpassa sig till ny teknik och nya metoder för att möta de krav och behov som uppstår i förändringen avgörande. Emil Karlsson jobbar sedan 2021 som Biträdande Projektledare på Hifab i Jönköping och med en lång bakgrund inom arkitektur samt visualiseringar, ritningar och 3D-modeller av fastigheter har ett stort intresse för digitalisering och ny teknik vuxit fram.

Emil Karlsson

– Jag kom till Hifab med ett tydligt fokus på att använda min kompetens från ritande av byggnader tillsammans med min kompetens inom digitala verktyg och ny teknik för att skapa värde i våra kunders projekt. Jag hade då tidigare arbetat med att rita och planera byggnader och därmed fått med mig mycket kunskap inom det området, vilket är relativt ovanligt för en projektledare. Vanligtvis utförs exempelvis tillgänglighetsgranskningar av arkitekter och projektörer, men här ser jag ett stort värde i att vi som oberoende part istället gör dessa granskningar och utlåtanden.

Kompetensen och fokuset på tillgänglighetsfrågor uppstod i arbetet med att skapa ritningar och digitala modeller. Och just hur digitala verktyg kan appliceras för att förbättra och förenkla projektledarens arbete är något som Emil brinner för.

– Som projektledare har vi en central roll och det är därför avgörande att vi alltid har tillgång till uppdaterade handlingar, data och annan information som rör projekten. Här spelar digitala verktyg och förmågan att kunna nyttja dem en stor roll, säger han och fortsätter:

Det finns enormt många fördelar med att implementera digitala verktyg i projektledningen. Det sparar tid och pengar, det minskar risken för kollisioner, det minskar även risken för att projektdeltagarna använder fel information, och för mig personligen handlar det också om ett intresse. Utvecklingen går snabbt framåt och jag drivs av möjligheten att hitta nya sätt att göra saker på.

Ett exempel på detta är drönarteknik, något som Emil och hans kollega nyligen börjat testa i besiktningsuppdrag.

 Drönarbild från besiktningsuppdraget. 

– Jag kör mycket drönare på fritiden och började fundera på potentiella användningsområden i våra uppdrag. Nyligen hade vi ett fall där vi på grund av bristande taksäkerhet inte kunde beträda taket för att genomföra en besiktning, då bestämde vi i samråd med vår beställare, att testa med drönare, säger Emil och avslutar:

Det visade sig vara lyckat. Vi hade möjlighet att inspektera hela taket, exempelvis vad gäller taksäkerhet, snörasskydd och huvar, vilket gjorde att vi inte behövde använda oss av skylift eller liknande för att få en bra överblick. Nu ser jag fram emot att utveckla detta vidare och fortsätta testa olika arbetssätt för att förhoppningsvis kunna bidra till nästa generations smarta lösningar.