nov 05, 2019

Delårsrapport för januari – september 2019. Hifab Group AB (publ.)

Läs hela rapporten här.

Juli – september, tredje kvartalet, i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 75,0 (85,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -5,8 (1,0) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 (0,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,00) SEK.

Januari – september 2019 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 258,4 (301,5) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -9,5 (10,1) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,7 (10,3) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,13) SEK.
  • Publiceratnov 05, 2019