dec 18, 2019

David Lindgren Hifabs nya hållbarhetschef

David Lindgren är Hifabs nya hållbarhetschef. I sin roll kommer han leda det strategiska arbetet med att utveckla och driva Hifabs interna hållbarhetsarbete och agera rådgivare gentemot våra kunder.

 David Lindgren kommer närmast från rollen som hållbarhetsansvarig för Rambolls svenska verksamhet. Där han har ansvarat för att stötta företaget i hållbarhetsfrågor rörande omvärldsanalys och marknadsutveckling samt drivit det interna utvecklingsarbetet kring miljö och hållbarhet.

– Med sina tidigare erfarenheter och sin breda kompetens kommer David bli en värdefull tillgång för oss på Hifab. Hifab har redan idag lagt en god grund för vårt hållbarhetsarbete, men nu är det dags att ta nästa steg och vidareutveckla befintliga processer och stärka vårt kunderbjudande. Vårt mål är att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten i allt vi gör. David kommer kunna bidra mycket utifrån tidigare arbete och hjälpa oss att ta vårt miljö- och hållbarhetsarbete till nästa nivå, säger Patrik Schelin, VD på Hifab.

– Hifab har som rådgivare och konsult inom samhällsbyggnad, med flera betydande kunder i branschen, en stor möjlighet att påverka mot en hållbar utveckling. Den möjligheten att påverka vill jag använda på bästa sätt, tillsammans med mina nya kollegor, säger David Lindgren.

David Lindgren kommer att tillträda sin tjänst den 1 januari 2020.

  • Publiceratdec 18, 2019