apr 30, 2020

Covid-19 – så hanterar vi det på Hifab

När Covid-19 svepte över hela världen fick vi alla snabbt ställa om, både privat och i arbetslivet. Uppoffringar görs dagligen och omställningar sker kontinuerligt. Men i en minst sagt kaosartad tid kan förändring leda till något positivt.

Vi på Hifab ser en stor kämparanda i våra medarbetare, en stark önskan att finnas där för våra kunder och en vilja att tänka nytt för att kunna fortsätta att erbjuda våra tjänster precis som vanligt. Tillsammans är vi faktiskt starkare.

Under den senaste tiden har vi arbetat snabbfotat för att kunna efterleva myndigheternas direktiv och restriktioner samtidigt som vi upprätthåller en hög leveransgrad i våra projekt. Vi har tidigare gjort stora investeringar i effektiva IT-lösningar som har gjort oss mer digitala och mobila, vilket vi nu har stor nytta av. Tack vare smidiga digitala plattformar är det möjligt för våra medarbetare att jobba hemifrån och därmed slippa att utsätta sig själv och andra för risk. Genom mobila funktioner för effektiva digitala möten kan vi vara fullt involverade och stötta våra kunder även på distans.

Hifab har en viktig roll som samhällsbyggare genom att bidra med kompetens och erfarenheter, både i krislägen och i den fortsatta samhällsutvecklingen. Vi har nu fått möjligheten att medverka i ett flertal projekt relaterade till Covid-19. Bland annat hjälper vi en kund med projektledning av ett nybyggt laboratorium för en forskargrupp som deltar i arbetet med att ta fram corona-vaccin. Vi stöttar även med besiktningar när nya Covid-19-avdelningar upprättas på sjukhus och vi är involverad i utredningar gällande hur ventilationsanläggningar fungerar i samband med smittspridningen inom låsta anläggningar.

Det är glädjande att se hur våra medarbetare tillsammans med våra kunder hittar nya praktiska lösningar på olika utmaningar. Vi prioriterar våra projekt och leveranser och hjälper våra kunder med det som behövs. I samarbete gör vi avvägningar vilket ibland leder oss in på stigar vi aldrig har trampat tidigare. Jag beundrar allas mod att tänka nytt och våga pröva – både hos våra egna medarbetare och bland våra kunder.

Vi accepterar att det är svåra tider just nu men är övertygade om att vi kommer gå stärkta ur detta.

Patrik Schelin, CEO Hifab Group

  • Publiceratapr 30, 2020