maj 05, 2021

Citygate – Nordens högsta kontorshus

Att bygga Nordens högsta kontorshus ovanpå lera som har en konsistens ungefär som majonnäs – är det ens möjligt? Jodå. Beviset reser sig sakta intill Ullevi i Göteborg, där Skanska nu bygger ett 37-våningshus som står klart i mitten av 2022. Hifab har kontrollansvar för hela projektet och säkerställer att alla lagar och regler efterlevs.

Citygate heter det kontorshus som blir ett nytt landmärke i Göteborg när det står klart. Med sina 37 våningar och 144 meter blir byggnaden Nordens högsta kontorshus. Och det särskiljer sig på flera sätt än enbart storleken.

– Öppenhet genomsyrar hela huset, som är ritat av den danska byrån Henning Larsen Architects. Vi som utvecklar Citygate vill att byggnaden ska kännas tillgänglig för både hyresgästerna, de närboende och allmänheten. Det är därför flexibla kontorsytor, en grönskande terrass och ett torg framför huset, som välkomnar grannarna i kvarteret, säger Per Hanson, projektchef på Skanska Fastigheter i Göteborg.

Kontorshuset kommer att miljöcertifieras enligt LEED och Skanska kommer dessutom att ansöka om WELL-certifiering för hälsosamma arbetsplatser.

– Det är roligt att Skanska tar ansvar både för miljö och social hållbarhet, säger Bo Nikell, projektledare på Hifab. Bland annat har de inlett ett samarbete med skolor i Göteborg, där Skanska ställer upp som mentorer och eleverna får komma hit på studiebesök.

Att bygga ett 37-våningshus i en stadsmiljö ställer höga krav på både byggherre och entreprenörer. Och det börjar redan med markarbetena.

– Tidigare låg det en bensinstation här så vi fick sanera marken. Därefter slog vi ner sammanlagt 37 000 meter pålar eftersom marken består av 60 meter lös lera. När man grundlägger med så många pålar tränger man dessutom undan jord, vilket påverkar omgivningen. I min roll som kontrollansvarig har jag lagt ner mycket tid på omgivningspåverkan, säger Bo Nikell.

Den andra stora utmaningen är förstås höjden, som ställer höga krav på både byggteknik och säkerhet på arbetsplatsen. Skanska har därför tagit hjälp av sitt globala nätverk, bland annat från liknande byggen i London.

– Det här är en trång arbetsplats, som dessutom ligger intill en brandstation som aldrig får blockeras. Och det är stora vertikala transporter av både material och medarbetare, där väder och vind kan ställa till det. Vi planerar därför alla arbetsmoment noggrant där säkerheten alltid går först, och för att inte störa trafiken sker många intransporter nattetid, säger Bo Nikell.

Bild: Skanska

Han håller regelbundna möten med projektorganisationen om kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och ansvarar också för många myndighetskontakter – en viktig uppgift, menar Per Hanson.

– Det är otroligt mycket värt om myndigheterna känner att vi har en bra kontroll på alla skeden, då blir kunden trygg och projektet flyter smidigt.

När detta skrivs håller både tidplan och budget, vilket inte alltid är fallet med så här stora och komplicerade projekt. Förklaringen, menar Bo Nikell, är god kommunikation och ett bra samarbete – men också den höga kompetensen.

– Det gäller alla delar av projektorganisationen, från byggherre till alla delentreprenörer. Det är väldigt roligt att få jobba tillsammans med så kunniga människor och huset kommer att bli något alldeles extra.

Citygatefakta

  • Nordens högsta kontorshus, som byggs av Skanska i Göteborg precis vid Ullevi, i anslutning till E6 och E20.
  • 37 våningar, 43 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och en höjd på 144 meter.
  • Byggstart i slutet av 2018, första inflytning sommaren 2022.
  • Hifab är kontrollansvarig och fungerar som myndigheternas förlängda arm under hela projektet. I uppdraget ingår att se till att alla kontroller genomförs med godkänt resultat och att projektet uppfyller svensk bygglagstiftning.
  • Läs mer på Citygate, Göteborg | skanska.se