okt 06, 2020

Besiktningsuppdrag när Malmö får ny domstolsbyggnad

Hösten 2022 kommer en ny domstolsbyggnad stå klar för invigning i Malmö. Byggnaden kommer att inrymma tingsrätt, förvaltningsrätt, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö. Hifab är ansvarig för besiktningen och bistår med en hel besiktningsgrupp.

Malmös nya domstol omfattar ca 34 000 kvm och totalt rör det sig om 40 förhandlingssalar vilket gör byggnaden till en av Sveriges största domstolsbyggnader.

Hifab har fått i uppdrag att ansvara för besiktningen i uppdraget. Anders Eson Welin är besiktningsman från Hifab och han är mycket nöjd över uppdraget:
– Till ytan är det största besiktningsuppdrag som vi har haft i Malmö. Vi har tillsatt en besiktningsgrupp på nio personer som kommer arbeta här fortlöpande under två års tid.

Hifab arbetar på uppdrag av Castellum och projektets entreprenör är PEAB. Besiktningsuppdragget innefattar att kontrollera att bygget genomförs efter de krav som ställs, exempelvis är det höga miljökrav för byggnaden vilket bland annat handlar om energianvändning och innemiljö. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

– Vårt arbete handlar mycket om ett kontinuerligt arbete där vi samordnar och planerar besiktningar. Förutom miljökraven som ska uppfyllas ställs det även stora krav på säkerhet då det är ett domstolsväsen som ska husera här.

Illustrationer: Castellum

Anders  är inte bara nöjd över storleken på uppdraget, han gillar även att vara delaktig när staden förändras och byggs ut.

– Byggnaden kommer att bli väldigt speciell med flera glastorn som kommer sticka upp. Det är roligt att vara involverad i något som sen kommer att synas när du tar tåget in till Malmö. Att få jobba i ett sådant här stort och komplext besiktningsuppdrag – det fyller verkligen på min kunskapsbank, konstaterar Anders Eson Welin.