maj 28, 2021

Besiktning av kulturskyddat område i Örebro

Underhållsplanering och besiktning när Örebro kommun rustar upp ett kultur- och vattenskyddsområde.

Några kilometer utanför Örebro ligger kulturreservatet Karlslund, ett naturskönt område med gamla anor. I området bedriver kommunen olika verksamheter, det finn bland annat en gammal herrgård med ett café och det går även att besöka olika hantverksstäder och butiker. Det är ett populärt besöksmål där man hittar både vacker natur i kombination med kultur– och industrihistoria.

På uppdrag av Örebros kommun har Hifab nu fått ansvaret att besikta kommunens byggnader i området och upprätta en underhållsplan.

Peter Borg är ställföreträdande avdelningschef på Hifab i Örebro och beskriver förutsättningarna i uppdraget:

– Det här är ett lite speciellt projekt och det som främst skiljer sig är att vi befinner oss på ett kultur- och vattenskyddsområde. Vi har Svartån som rinner genom Karlslund och det finns många äldre byggnader som ska bevaras och som är kulturmärkta.

Eftersom området är kulturskyddat finns det flera restriktioner som projektet behöver ta hänsyn till.

– Vi ska ju ta fram underhållsplaner och samtidigt göra utredningar för kommande hyresgästanpassningar och se över och miljöbedöma vatten- och avloppsnätet. Som stöttning i projektet har vi en kulturantikvarisk expert och vår miljöavdelning i Stockholm – de hjälper oss att se över de regelverk som finns kring skyddade områden.

En besiktning bygger på en genomgång av alla byggnader, både utvändigt och invändigt för att därefter kunna sammanställa statusen på husen. Därefter görs en prioriteringslista som lyfter fram vilka delar som bedöms som akut att åtgärda och genomföra och vilka projekt som kommunen kan vänta med.

– Våra besiktningsmän är vana vid att göra underhållsplaner för nybyggda hus och då har man för det mesta en tidigare plan att checka av mot. Här finns det nästan inga sådana ritningar eller planer utan för det mesta får vi undersöka och komma fram till lösningar själva.

På plats i Karlslund har det under många år funnits en fastighetstekniker som kan dessa byggnader utan och innan, men inom kort ska han gå i pension.

– Det är tacksamt att ha en fastighetstekniker som känner området väl och nu ska vi tanka av honom all hans kunskap och erfarenhet. Vi ska få ner det på pränt och det blir kunskapsöverföring som Örebro kommun kan ha nytta av i framtiden.

Örebro kommuns målsättning med projektet är att se över sina byggnader för att eventuellt kunna hyra ut eller byta verksamhet i de befintliga husen.

  • Publiceratmaj 28, 2021